nieuws

GS Utrecht stemmen in met Vinex-contract

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben instemming betuigd met het Vinex-uitvoeringscontract dat de onderhandelaars van rijk, provincie, RBU en gemeenten medio oktober tussen de onderhands gesloten voor de verstedelijking van het stadsgewest Utrecht in de periode 1995-2005.

Hoewel het contract een weerslag is van een bestuurlijk compromis, komen volgens GS de provinciale wensen over woningen, werken, infrastructuur en groenvoorziening er voldoende in tot uitdrukking. GS zeggen er vertrouwen in te hebben dat in de Harmelerwaard een glastuinbouwcomplex zal worden ontwikkeld met een duurzaam karakter en van voldoende omvang.

GS hebben provinciale staten van Utrecht het voorstel gedaan eveneens ermee in te stemmen. Een besluit hierover zal op 21 december worden genomen.

Reageer op dit artikel