nieuws

Groot verloop onder werknemers in bouw

bouwbreed Premium

Ieder jaar verlaten ruim 27.500 mensen de bouw. Dit is 12 procent van de ruim 230.000 werknemers. Een en ander blijkt uit een enquete van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). De cijfers hebben betrekking op 1991. Het verloop is het grootst onder ongeschoold personeel en timmerlieden, respectievelijk 24,2 en 23,5 procent van het totaal aantal uittreders. De resultaten van de enquete zijn weergegeven in het rapport ‘De Bouwverlaters 1991’.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de uittreders pas enkele jaren in de bouw werkte. Van de mensen die in de bouw blijven, werkt bijna de helft langer dan tien jaar in deze sector. “Ongeveer een kwart is minder dan vier jaar actief”, aldus het rapport.

Gemiddeld keert 15 procent van de mensen die buiten de sector zijn gaan werken, weer terug naar de bouw. Het gaat hierbij voornamelijk om timmerlieden, metselaars en minder geschoolden.

Herintreders

Werknemers met een lage opleiding worden het meest getroffen door werkloosheid, terwijl zij die een voltooide opleiding hebben, over het algemeen gemakkelijker een baan vinden buiten de bouw.

Een klein aantal mensen dat buiten de bouw een baan heeft gevonden, minder dan 15 procent, wil weer terugkeren in deze sector. “Ruim 80 procent van de bouwverlaters die in 1991 een baan buiten de bouw vonden, bevindt zich in het voorjaar van 1994 nog steeds in deze situatie”, aldus een toelichting van het EIB.

Opleiding

Bij de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten ligt het aantal mensen dat weer in de bouw wil werken hoger. Van hen wil 20 procent weer in de sector gaan werken en nog eens 15 procent geeft aan een baan in de bouw te ambieren mits de arbeidsomstandigheden verbeteren. De animo om terug te keren in de bouw is het grootst onder de werklozen, namelijk 35 procent.

“Meer dan 90 procent van de bouwverlaters die weer terugkeerden in de bouw, is van mening dat het in de buitenlucht prettiger werken is dan op kantoor of in de fabriek”, aldus het rapport.

Driekwart van de herintreders vindt dat het personeel in de bouw te snel wordt ontslagen. Volgens het merendeel van de ondervraagden is een opleiding die specifiek op de bouw is toegesneden geen beletsel om buiten deze sector werk te vinden.

Reageer op dit artikel