nieuws

Groei binnenvaart zorgt voor ‘infarct’ vaarwegen

bouwbreed Premium

Om het vervoer over water te stimuleren met als doel het transport over de weg terug te dringen is er extra geld nodig voor vaarwegen en overslagfaciliteiten. Nu al zijn er knelpunten in het vaarwegennet die dringend moeten worden opgelost wil het de verwachte vervoersgroei in de binnenvaart aanke.

Dat constateert directeur K. de Vries van het Centraal Overleg Vaarwegen. Op 24 november zal het overleg – waarin de vereniging Central Baggerbedrijf, Kust- en Oeverwerken, de EVO en de KSV Schuttevaer zijn gebundeld – de Vaarwegenrapportage ’94/’95 aanbieden aan minister Jorritsma. Vandaag worden de conclusies uit de rapportage reeds aan de Tweede Kamer aangeboden.

Volgens De Vries zullen er al naar gelang de groei van de binnenscheepvaart 10 tot 23 knelpunten in de infrastructuur over water versneld moeten worden aangepakt. Deze prognose baseert het COV aan de hand van de groeiscenario’s van het Centraal Planbureau.

Volgens deze scenario’s mag het vervoer over water een groei van 50% verwachten in de komende 20 jaar.

Projecten die een urgente aanpak vergen zijn volgens De Vries de verhoging van de bruggen op het Juliana- en van Starkenborghkanaal en de ombouw van de keersluis in Zwartsluis tot schutsluis om te voorkomen dat Meppel in de problemen komt. Ook de omlegging van de Zuid-Willemsvaart rond Den Bosch (om het containervervoer op Veghel te stimuleren) en uitbreiding van Klein Ternaaien en aanleg van het Twenthe-Mittellandkanaal staan hoog op het prioriteitenlijstje van het Centraal Overleg.

Gelijke kansen

Verder is de organisatie van mening dat de infrastructuur in zeehavens zo ingericht moet zijn dat er gelijke kansen voor weg-, spoor- en watervervoer zijn. Nu nog zijn overslagterminals veelal toegerust voor met name de afhandeling van zeevaart-, spoor- en wegvervoer. Overslaghandelingen van en naar de binnenvaart zijn daardoor kostenverhogend, hetgeen een sterke groei van vervoer over water belemmert, aldus De Vries.

Het COV pleit in zijn rapportage ook voor de instelling van een apart fonds waarvan de lagere overheden gebruik ke maken voor de sanering van vervuilde waterbodems. Eerder deze week pleitte ook de VNG voor de instelling van een dergelijk fonds, omdat de waterbodemsanering de gemeenten boven het hoofd dreigt te groeien. De Vries benadrukt dat de algehele overdracht van rijksvaarwegen aan lagere overheden via een decentralisatie-operatie niet op de instemming van het bedrijfsleven kan rekenen.

“Het leidt ertoe dat overgedragen vaarwegen niet meer echt meetellen bij het ontwikkelen van een toekomstvisie. Het beleid voor beroepsvaarwegen moet, qua investering en ontwikkeling, primair door het rijk worden uitgevoerd. De huidige overdrachten leiden overigens niet tot kostenbesparingen. Van verdere overdrachten (in de provincies Brabant en Limburg) moet worden afgezien. Meer aandacht voor regionale wateren is noodzakelijk”, aldus De Vries.

Reageer op dit artikel