nieuws

Ganzenhoef wordt groots aangepakt door Mabon

bouwbreed

Mabon wordt betrokken bij de ontwikkeling van Ganzenhoef in Amsterdam. Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuidoost verkoos deze projectontwikkelaar van de Hollandsche Beton Groep boven Bam Vastgoedontwikkeling en Leyten en Partners.

Het dagelijks bestuur heeft de voorgestelde stedebouwkundige- en winkel concepten, de financiele haalbaarheid en de organisatievorm van de drie plannen beoordeeld.

“Hoewel het winkelconcept van Mabon in eerste instantie uitgaat van een half open/half gesloten winkelcentrum heeft deze onderneming zich bereid getoond mee te werken aan een geheel open centrum.”

De door de pogroep Ganzenhoef voorgestelde bouw in twee fasen levert wel problemen op. “Voordat met de bouw van het nieuwe centrum kan worden begonnen zal waarschijnlijk eerst een groter deel van het bestaande subcentrum onder het parkeergebouw Geldershoofd moeten worden gesloopt dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit houdt in, dat later dan begin 1996 met de bouw kan worden gestart.”

Het dagelijks bestuur is van mening dat deze vertraging niet hoeft te leiden tot een latere oplevering van het hele centrum. “Als de bouw niet wordt gefaseerd kan wellicht tijd worden gewonnen.”

Reageer op dit artikel