nieuws

Ernstig tekort aan bedrijven- terreinen in Noord-Brabant

bouwbreed

In alle Brabantse regio’s dreigt op (middel)lange termijn een ernstig tekort aan bedrijventerreinen, nog afgezien van kwalitatieve onvolkomenheden in de aansluiting tussen vraag en aanbod. Dat stelt het Economisch Technologisch Instituut Noord-Brabant in de sociaal-economische verkenningen 1995.

Volgens het ETIN doen zich steeds duidelijker knelpunten voor, doordat er te weinig uitgeefbare ruimte is. Al drie jaar achtereen is er sprake van een daling in de uitgifte van bedrijventerreinen. Vorig jaar werd ongeveer 180 ha uitgegeven, dat is een daling van ongeveer een kwart ten opzichte van 1992. De laatste keer dat er nog sprake was van een stijging was het topjaar 1990. Het ETIN heeft becijferd dat tot eind 2008 in de provincie behoefte is aan 3350 tot 4600 ha aan bedrijventerreinen. Begin dit jaar was er nog 1900 ha beschikbaar, verdeeld over 225 grote en kleine terreinen. Daarvan is 900 ha terstond uitgeefbaar.

Reageer op dit artikel