nieuws

‘Eemscentrale tast landschap niet aan’

bouwbreed Premium

De Raad van State vindt dat de bouw van een nieuwe Eemscentrale het landschapsbeeld niet aantast. Dit blijkt uit een uitspraak die de Raad van State deed in een beroepsprocedure die was aangespannen door onder meer de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee. Ook oordeelde de raad dat de Elektriciteitsproductiemaatschappij Oost- en Noord-Nederland (EPON) voldoende voorzieningen heeft getroffen om de uitstoot van koolmonoxyde en koolwaterstoffen te beperken.

Volgens een woordvoerder is Epon tevreden over de uitspraken van de Raad van State. “Met deze uitspraken is een grootschalige bedrijfsvoering mogelijk die zowel recht doet aan een economisch verantwoorde bedrijfsvoering als aan het milieubelang,” aldus licht het bedrijf toe.

De Raad van State vond dat vergunningen om diverse chemische stoffen te lozen overbodig zijn geworden, omdat EPON een produktieproces heeft ontwikkeld waardoor het gebruik van deze stoffen niet meer noodzakelijk is.

Vijf produktie-eenheden vormen de kern van de nieuwe Eemscentrale. Ze hebben elk een vermogen van circa 335 megawatt. De eerste drie eenheden worden in augustus volgend jaar in gebruik genomen. In oktober 1996 volgen de laatste twee.

Reageer op dit artikel