nieuws

Dunne plaat gevormd van beton met carbon

bouwbreed Premium

Het is mogelijk om een dunne plaat te vormen van zeer dichte beton, gewapend met een carbonweefsel. Het produkt lijkt op een soort dunne staalplaat en is in nog onverharde toestand te vervormen. Dat is het toekomstbeeld van prof. ir. A.F. Hogeslag, in zijn afscheidsrede als hoogleraar aan de Technische Universiteit te Delft.

Hogeslag wees er weliswaar op, dat nog veel denkwerk en onderzoek nodig is, voordat het materiaal als produkt gefabriceerd kan worden. Hij hoopt na zijn afscheid tijd te hebben om aan de ontwikkeling van ‘fabric reinforced concrete’, zoals het beton genoemd wordt, te ke werken.

Belangstelling

Volgens Hogeslag bestaat er bij het bedrijfsleven voldoende belangstelling. Hij benadrukte in zijn afscheidsrede de mogelijkheden van nieuwe betonsoorten zoals hogesterktebeton en zeer vloeibaar beton. “Het is een aantrekkelijke gedachte om uitgaande van de eigenschappen van de nieuwe materialen nieuwe produkten en toepassingsmogelijkheden te bedenken en uit te werken”, aldus de hoogleraar. Daarbij moeten de mogelijkheden van nieuwe wapeningsmaterialen niet vergeten worden.

Reageer op dit artikel