nieuws

Dijkverbetering in Keizersveer kost circa f 1 mln meer

bouwbreed

De al aan een aannemer opgedragen verbetering van de waterkering langs het Oude Maasje in Keizersveer gaat ongeveer f 1 miljoen meer kosten, omdat de af te graven grond licht verontreinigd blijkt te zijn. Volgens GS van Noord-Brabant dreigt daardoor in de loop van 1995 een overschrijding van het eerder al beschikbaar gestelde budget van ruim f 2,4 miljoen.

Een saneringsplicht is er niet. Het verwerken van verontreinigde grond zal dan ook zoveel mogelijk worden beperkt. De meerkosten blijven beperkt tot verwerking van grond die vrijkomt bij het opschonen van de ondergrond van het nieuwe dijklichaam ter plaatse van een voormalig loswalterrein. De extra uit te voeren werkzaamheden vormen echter geen onderdeel van de aan de aannemer verstrekte opdracht. Met het oog hierop willen GS een extra krediet van f 750.000 uittrekken.

Reageer op dit artikel