nieuws

Britse vaktijdschriften organiseren congres over materieeldiefstal

bouwbreed Premium

Op donderdag 1 december zal in het Engelse Coventry een congres worden gehouden over het steeds actueler wordende onderwerp ‘materieeldiefstal’. De organisatie van dit congres is in handen van de twee toonaangevende vaktijdschriften op het gebied van materieel in Engeland, te weten het Plant Managers Journal en Contract Journal en de CITS (The Construction Industry Theft Scheme).

Evenals in onze contreien neemt de diefstal van materieel in Engeland grote vormen aan. Er wordt per jaar naar schatting voor een tegenwaarde van 500 miljoen Engelse ponden ( f 1,4 miljard) aan bouwmaterieel ontvreemd. Dit verlies kan verdubbeld worden door zaken als een sterke verhoging van de verzekeringspremie, stilstandsverliezen en andere kosten die het gevolg van diefstal zijn. Grofweg kan men in Engeland stellen dat maar liefst 2,5% van de totale bouwomzet verloren gaat aan deze, nog steeds groeiende, vorm van misdaad.

Adviezen

Op dit congres zullen sprekers zoals politiefunctionarissen met als specialiteit materieeldiefstal; verzekeraars, veiligheidsfunctionarissen, eigenaren van bouwmaterieel en bureaus die gespecialiseerd zijn in het opsporen van gestolen materieel adviezen verstrekken om deze vorm van diefstal zoveel mogelijk te beperken en om de verliezen, ontstaan door diefstal zo klein mogelijk te houden.

Naast de diverse lezingen over dit onderwerp zal er een presentatie zijn van produkten die tot doel hebben de diefstal te voorkomen of althans ernstig te belemmeren.

De kosten voor het bijwonen van dit congres, inclusief koffie, lunch, thee en informatie-pakket, bedragen irecteur 130 excl. BTW.

Belangstellenden ke voor nadere informatie terecht bij Tom Whitley,

Room 1505, Reeds Business Publishing, Quadrant House, The Quadrant, Sutton, Surrey, SM2 5AS.

Tel. 081- 6524819,

Fax. 081 – 6524804.

Reageer op dit artikel