nieuws

Bouwplannen van Ubbergen

bouwbreed

Bij gebrek aan bouwgrond heeft Ubbergen de laatste jaren minder woningen gebouwd dan door de provincie was toegestaan. In totaal kwamen in de tussen Nijmegen en de Duitse grens beknelde gemeente 90 minder woningen van de grond dan ze had ke bouwen.

De komende vier jaren wil ze nu in versneld tempo 300 huizen laten zetten, de zes jaren erna nog eens 200. Aldus blijkt uit het dezer dagen gepresenteerde Volkshuisvestingsplan. Volgens het plan zal de nieuwbouw voor 42 procent bestaan uit goedkopere koopwoningen (tot f. 250.000), voor 14 procent uit duurdere huizen in de koopsector, voor 17 procent uit huurwoningen en voor 17 procent uit seniorenwoningen. De bouw zal verspreid over diverse locaties in vier van de tot de gemeente behorende dorpen plaatsvinden.

Reageer op dit artikel