nieuws

BGD vraagt rechter om vernietiging schorsing

bouwbreed

De Stichting Bedrijfsgezondheidsdienst Noord-Holland gaat via de rechter proberen een schorsing door Arbo Unie (landelijke koepel van 40 zelfstandig opererende arbodiensten) ongedaan te maken. Dat gebeurt volgende week donderdag in n kort geding voor de Haagse rechtbankpresident.

Eind oktober dit jaar royeerde Arbo Unie de betrokken BGD, omdat die met de concurrerende commerciele landelijke arbodienst van verzekeringsmaatschappij Twaalf Provincien afspraken had gemaakt voor “bestuurlijke en financiele ondersteuning”. Voornaamste drijfveer was het oplossen van de ernstige financiele problemen waarin de BGD verkeert. Er is een tekort van – 5 miljoen. Twaalf Provincien heeft steun toegezegd om dat gat te dekken.

De BGD wilde echter tevens de aansluiting bij Arbo Unie handhaven. Maar die organisatie voelt daar niets voor. Besloten werd de BGD als lid te schrappen.

Dit om te voorkomen dat relevante bedrijfseigen informatie via de Noordhollandse stichting in bezit zou komen van concurrent Twaalf Provincien. Bovendien vreest Arbo Unie dat deze concurrent via de samenwerking met de BGD toegang krijgt tot collectieve contracten die met bedrijfstakken zijn afgesloten. Een van die branches is de bouwnijverheid.

Inmiddels blijkt het royement in een schorsing te zijn gewijzigd. Eind deze maand beslist de algemene ledenvergadering van Arbo Unie over een royement.

Desondanks heeft de BGD gemeend de gang naar de rechter te maken. Volgens directeur L. Schrier om schade te voorkomen. Zo dreigen de uit het met de bouw afgesloten collectieve contract voortvloeiende werkzaamheden voor de betreffende BGD verloren te gaan. Die voert in Noord-Holland voor 22.000 werknemers de in de bouw-cao verplicht gestelde bedrijfsgezondheidszorg-activiteiten uit.

Reageer op dit artikel