nieuws

AskSam weer verbeterd

bouwbreed Premium

AskSam for Windows heeft een nieuwe versie uitgebracht. Het programma heeft nu nog meer mogelijkheden om in deze tijd van informatie-overvloed de kop boven water te houden.

Zoals bekend, we hebben in Cobouw al eerder over AskSam geschreven, is dit programma een geweldige hulp in het rangschikken van informatie. Die informatie mag daarbij gekoppeld worden aan data, grafische voorstellingen en afbeeldingen.

Het programma is in staat om structuur aan te brengen in teksten, verbanden tussen teksten te leggen en ongestructureerde teksten, dus de teksten die wij allemaal de hele dag maken, inzichtelijk te maken zonder nadrukkelijk zoektermen te definieren.

In versie 2.0 gaat AskSam verder. Het programma is in staat om structuren te herkennen. Dat betekent dat teksten, bijvoorbeeld memo’s, of geimporteerde teksten uit een on-line service, die volgens een vast stramien zijn opgesteld, als database worden behandeld. Bij het toenemend gebruik van online services en elektronische naslag media als CD-Roms is dit zeer handig.

Karakterherkenning

Als optie is bij versie 2.0 een karakterherkennings-module te koop. Hiermee kan een gescande tekst in AskSam formaat worden omgezet . Als u over veel onoverzichtelijke gegevens beschikt is dit programma een grote hulp. Tot voorbeeld mag dienen dat de Amerikaanse rekenkamer, de GAO, (General Accounting Office, haar jaarverslag nu samen met een runtime van AskSam op schijf publiceert om congresleden en alle andere partijen die bij de kostenbewaking van het beleid zijn betrokken meer inzicht te geven.

Nadere inlichtingen: AskSam Benelux 036-5365826

Reageer op dit artikel