nieuws

‘Arbo Unie beveiligde zich tegen vijandige overname’

bouwbreed Premium

“Concurrent Twaalf Provincien ziet zijn kans schoon door overname – om niet – van de in grote financiele problemen verkerende BGD Noord-Holland, het complete instrumentarium van Arbo Unie in de schoot geworpen te krijgen. Het is een vijandige overname. Wij ke niet dulden dat een concurrent door de achterdeur binnendringt. En dus is besloten de BGD eruit te zetten.”

Dat betoogde mr. J.C.A. Stevens namens Arbo Unie en de BGD’en Haarlem, Amsterdam en Den Bosch voor fungerend president mr. F.C.H.M. Robbers van de Haagse rechtbank in een door de Noordhollandse BGD aangespannen kort geding.

Die eiste daarin naleving van de bij Arbo Unie statutair geregelde royementsprocedure, nalaten van aftroggelen van opdrachtgevers en medewerkers en rectificatie in een aantal dagbladen (waaronder Cobouw) dat de BGD slechts geschorst is als lid en dat dus van beeindiging van het lidmaatschap geen sprake is.

Dit alles omdat de BGD nadrukkelijk schade lijdt van de trammelant, die is ontstaan over de samenwerking met Twaalf Provincien.

Duidelijk werd op de zitting dat een miljoenenschuld de BGD in de handen van Twaalf Provincien heeft gedreven. Die schuld had diverse oorzaken. Zo blijkt een voormalig medewerker voor – 1 miljoen gefraudeerd te hebben, is er een exploitatietekort van acht ton en heeft de BGD een forse bankschuld.

Namens de eisende partij stelde mr. H.D.J. Jongen dat Arbo Unie geweigerd had de helpende hand te reiken: “Het meedenken over een oplossing beperkte zich tot de mededeling dat een faillissement de beste oplossing was. Arbo Unie zou dan met de curator zaken doen om de krenten uit de pap te halen.” Volgens hem vond de BGD dit uiteraard geen goede oplossing. “Ze is toen gaan zoeken naar iets anders en terecht gekomen bij Luctor Investments BV te Rotterdam (aandeelhouder van Twaalf Provincien). Die bood aan een aantal miljoenen te lenen aan de BGD en het bestuur te versterken door toetreding van vertegenwoordigers van Luctor en/of Twaalf Provincien.”

Reddingsplan

Mr. Stevens wierp een heel ander licht op de gebeurtenissen: “Arbo Unie was volop bereid mee te werken aan het opstellen van een degelijk reddingsplan. De middelen en de bereidheid om de problemen op te lossen waren er. Maar de uitgestoken hand werd afgeslagen. De BGD weigerde ten enenmale de gevraagde relevante financiele informatie te verstrekken. Er is bewust aangekoerst op samenwerking met Twaalf Provincien.”

Die zou volgens hem door overname van de BGD de mogelijkheid krijgen “een kijkje in de keuken van Arbo Unie te werpen en te profiteren van de enorme know-how die door de inbreng en ten koste van heel veel geld van de leden in de afgelopen jaren is opgebouwd. Juist concurrent Twaalf Provincien alle mogelijkheden geven die er zijn om over interne bedrijfsgegevens te beschikken is dom en volstrekt onaanvaardbaar. Het verkrijgen van in Arbo Unie opgebouwde kennis betekent een ernstig concurrentienadeel.”

Volgens mr. Jongen hebben “bestreden handelingen” van Arbo Unie (brieven aan opdrachtgevers, persberichten etc.) ertoe geleid dat bij de BGD Noord-Holland “de opzeggingen binnenrollen”, ook van klanten die niet vallen onder de door Arbo Unie afgesloten collectieve contracten met onder meer de bouw.

Gedaagden lopen volgens hem “niet een meter, maar een kilometer voor de muziek uit, lopen uit de maat en spelen vals. Als zij hun zin krijgen haalt de BGD de dag van de behandeling van het beroepschrift door de algemene vergadering van Arbo Unie niet eens, omdat zij door alles en iedereen inmiddels is verlaten en geen cent meer verdient.”

Mr. Stevens wees er echter op dat Arbo Unie niet anders gedaan heeft dan “reageren op het welhaast triomfantelijke persbericht dat Twaalf Provincien over de samenwerking met de BGD naar buiten heeft gebracht. Dat persbericht was het begin van alle commotie. Wij werden benaderd door verontruste opdrachtgevers, waardoor we gedwongen waren tekst en uitleg te geven”, zei hij.

Mr. Robbers doet volgende week vrijdag uitspraak.

Saillant detail is nog dat de arbodienst Twaalf Provincien lid wil worden van Arbo Unie.

Reageer op dit artikel