nieuws

Waterschap beticht Ballast Nedam van milieudelict

bouwbreed Premium

De politie van Midden-Friesland heeft Ballast Nedam Baggeren een proces-verbaal gegeven vanwege het niet naleven van wettelijke milieu-voorschriften bij baggerwerkzaamheden in het Pikmeer bij Grouw.

De baggerpoot van Ballast Nedam is momenteel naast het Pikmeer bezig met de aanleg van het recreatiegebied ‘De Burd’. Er wordt een recreatieplas aangelegd, waarbij ook enkele recreatiewoningen een plaats krijgen. Het zand uit de te ontgraven plas wordt door het bedrijf opgespoten ten behoeve van de recreatiewoningen. Hiervoor is een vergunning aangevraagd (en verkregen) van het waterschap Friesland.

In de aanvraag stelt Ballast dat de zandwinput tijdens het winnen van de grond door middel van een kade afgesloten blijft van het Pikmeer. Deze eis is tevens door het waterschap in de WVO-vergunning (Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) opgenomen.

Tijdens een controle in september constateerde het Waterschap echter dat de verbinding tussen het meer en de zandwinput volledig open was. Ook zou er troebel water vanuit de zandwinput in het Pikmeer stromen. Ballast Nedam was, aldus de politie, al sinds 8 september bezig met de werkzaamheden. Ook bleek dat het bedrijf de bovengrond via een persleiding in de voormalige zandwinput van de Wijde Ee spoot.

Aangifte

Het bedrijf heeft volgens de politie hierdoor niet voldaan aan het merendeel van de vergunningsvoorschriften. Het Waterschap Friesland heeft aangifte van de volgens het schap strafbare feiten gedaan bij het Openbaar Ministerie. Ook heeft het laten weten bestuursrechtelijke stappen te zullen ondernemen. In een reactie zegt een woordvoerder van Ballast Nedam in Zeist dat er geen sprake is van een milieudelict. Het bedrijf ontkent dat er proces-verbaal is opgemaakt. “Wij krijgen alleen maar complimenten. Dat komt omdat we juist ontzettend veel voor het milieu doen.”

Hij voegt eraan toe dat de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren ‘onwerkbaar’ is. “Iedereen heeft moeite met deze wet. Hij is dan ook nooit getoetst. De tijdelijke vertroebeling waar het waterschap nu over valt is volstrekt niet schadelijk voor het milieu. Door onze enorme investeringen in milieutechnologie weten we precies wat er aan de hand is. Als de overheid nu beslist dat ze geen troebeling in het water wil, kan ze dat krijgen. Ze kan het alleen niet betalen, want om dat te bereiken zullen we echt gigantisch moeten investeren, terwijl het eigenlijk zinloos is.”

Of er een scheiding is aangebracht tussen het Pikmeer en het recreatieve meer, weet de woordvoerder niet.

Reageer op dit artikel