nieuws

Vereniging inlands hout pleit voor hout uit eigen land

bouwbreed

Op de najaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw-Vereniging (KNVB) heeft de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) opgeroepen meer aandacht te schenken aan de produktie en levering van hout uit eigen bos.

De bosbouwers dienen meer oog te hebben voor de ontwikkelingen in de houtmarkt. Volgens de AVIH te Zeist, is er belangstelling voor binnenlands hout voor het fabriceren van deuren en kozijnen. Dat er goed met binnenlands hout kan worden gewerkt werd bewezen door de douglas buitendeur, die tijdens de vergadering werd getoond. Volgens de vereniging moet er behoorlijk worden geinvesteerd in de sortering van het gezaagde hout, om zo aan hoge kwaliteitseisen te ke voldoen. De markt zal wel bepalen of sorteren, lamineren en vingerlassen van Nederlands hout rendabel is.

Reageer op dit artikel