nieuws

Venlo geeft bouwkavels uit aan ‘voorkeurspersonen’

bouwbreed Premium

De oppositiepartijen in de gemeenteraad van Venlo zijn mordicus tegen het plan van het college om bij de toewijzing van bouwkavels een voorkeursbehandeling te geven aan ‘strategisch belangrijke personen’, zoals directeuren van ondernemingen en topambtenaren.

Omdat ook collegepartij CDA een kritische houding aanneemt, is het nog maar de vraag of de raad instemt met het voorstel. Momenteel worden de schaarse bouwterreinen in Venlo verloot onder de gegadigden. Het college is echter bang dat belangrijke figuren voor Venlo daardoor buiten de boot vallen en elders gaan wonen. Om dit te voorkomen, wil het college hen een voorkeursbehandeling geven. “Ronduit belachelijk”, zegt fractievoorzitter H. Janssen van de PvdA-fractie. Hij vindt dat hiermee de vriendjespolitiek terugkomt. “Loten is de eerlijkste manier van toewijzen en dat moet zo blijven.”

Ook GroenLinks, D66 en de SP willen niets weten van een voorkeursbehandeling.

Het CDA, met tien zetels de grootste partij in de Limburgse plaats, reageert terughoudend. “Aan zo’n regeling zitten riskante kanten. Wie bepaalt wie strategisch belangrijk is en welke criteria hanteer je daarbij?”, vraagt fractievoorzitter N. Kuijpers-Valckx zich af. Als haar fractie dinsdag de zijde van de oppositie kiest, is het voorstel van de baan. De VVD is echter een groot voorstander van het plan. “Als Venlo een nieuwe brandweercommandant moet aantrekken of straks een nieuwe burgemeester krijgt, moeten zij in de gemeente wonen en snel aan bouwgrond ke worden geholpen. “Wettelijk is een voorkeursbehandeling niet verboden, zegt het ministerie van Vrom. De gemeente handelt als grondeigenaar en mag bijzondere voorwaarden stellen, laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weten. De Vereniging Eigen Huis vindt het voorstel strijdig met het beginsel van behoorlijk bestuur. Adjunct-directeur F. van Loon: “De gemeente maakt misbruik van haar bevoegdheid. Hier is sprake van discriminatie.” Mocht het voorstel worden aangenomen, dan overweegt Eigen Huis het raadsbesluit ter vernietiging bij de Kroon voor te dragen.

Reageer op dit artikel