nieuws

Vebidak sluit overeenkomst

bouwbreed Premium

De Vereniging voor Bitumineuze Dakbedekkersbedrijven heeft een raamovereenkomst gesloten met De Twaalf

Provincien Landelijke Arbodienst NV. De 185 leden worden de komende weken in regiovergaderingen geinformeerd over de arbopaketten en het speciaal overeengekomen tarief. Bestuur en directie van Vebidak sporen hun leden aan zo snel mogelijk gebruik te gaan maken van de diensten van deze vennootschap. De onderhandelingen zijn gevoerd door de heer J.J.A. Onsman, voorzitter van de werkgroep sociale zaken van Vebidak, en drs. Th. J. Kuiper, regiodirecteur van De Twaalf Provincien. Op de foto de ondertekening van de mantelovereenkomst door C. Schiebroek, voorzitter van Vebidak (links) en drs. Th. J. Kuiper, regiodirecteur van De Twaalf Provincien. Op de achtergrond de heren ing. J.L. Bechtold, directeur Vebidak en P..L.M. Vermeij, marketing manager van De Twaalf Provincien.

Reageer op dit artikel