nieuws

Tokyo geeft meer geld aan grote bouwwerken

bouwbreed Premium

De Japanse regering wil de komende tien jaar f 10,9 biljoen uitgeven aan grote infrastructurele werken. De regering in Tokyo hoopt daarmee het leven van de steeds ouder wordende bevolking te veraangenamen en de binnenlandse vraag aan te zwengelen. Dat laatste is mede bedoeld om de wind uit de zeilen te nemen van de kritiek uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten op het fikse Japanse handelsoverschot.

Het regeringsplan gaat in april 1995 in en voorziet in investeringen in woningbouwpoen, verkeersveiligheid en culturele projecten.

Vergrijzing

Volgens het economische planbureau EPA is daarbij vooral gedacht aan de noden van de vergrijzende bevolking, een probleem dat in Japan acuut wordt vlak na het jaar 2000. Zo’n tweederde van het geld is bedoeld ter verbetering van de levensomstandigheden.

Onduidelijk is echter nog hoe de Japanse regering het stimuleringsplan financiert. Het mag niet zo zijn dat “de last op de schouders terechtkomt van de toekomstige generaties”, zo heet het.

EPA-directeur Komura was vaag. Minister van financien Masayiko Takemura sloot echter een verdere verhoging van de btw, die in 1997 al van 3 naar 5 procent gaat, niet uit.

Volgens een Japanse econoom zal de regering gezien de lage belastinginkomsten gedwongen zijn obligatieleningen op te nemen, wat de begroting negatief kan beinvloeden. EPA-ambtenaren zeiden echter dat de uitgaven mogelijk zijn zonder dat de uitstaande overheidsschuld omhoog hoeft.

Reageer op dit artikel