nieuws

Toepassen staalframebouw kan bouwgrond sparen

bouwbreed Premium

Optoppen van woongebouwen door middel van staalframebouw is een goede wijze om de bestaande woningvoorraad uit te breiden zonder gebruik te hoeven maken van schaarse bouwgrond. Een demonstratiepo van het Staalbouw Instituut moet deze vorm van bouwen toegankelijk maken voor de Nederlandse bouwmarkt.

Het po omvat een studie naar de mogelijkheden van het toepassen van staalfamebouw bij het plaatsen van extra verdiepingen op gebouwen. Het po is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de EGKS en financiele steun van de industrie.

Om het po te laten aansluiten op de bouwpraktijk is uitvoeren van een demonstratiepo onderdeel van het onderzoek. Dat zal worden begeleid door medewerkers van de Hoogovens Groep, TNO Bouw en het Staalbouw Instituut. Hun inbreng bestaat uit het adviseren van de architect en adviseurs en het verrichten van controlemetingen tijdens de uitvoering. Voor de uitvoering van het demonstratiepo wordt op dit moment een opdrachtgever gezocht. Naar verwachting zal begin 1996 feitelijk met bouwen begonnen ke worden.

Met het optoppen van woongebouwen zijn meerdere doelen te realiseren. Bij de bestaande voorraad lage meergezinsgebouwen is veelal geen lift aanwezig. Ze voldoen daardoor niet meer aan de huidige eisen. Plaatsen van een lift is veelal onaantrekkelijk vanwege het geringe aantal woningen waardoor de kosten per woning hoog zijn. De kosten per woning zijn te beperken door het bestaande woongebouw met een of meer lagen uit te breiden.

Industrieel

In het algemeen is duidelijk dat een bouwwijze die voor optoppen in aanmerking komt, moet voldoen aan diverse randvoorwaarden. Het systeem moet licht van gewicht zijn en moet bij voorkeur industrieel vervaardigd ke worden. Het moet – uiteraard – minimaal voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Bovendien moet de gerealiseerde verhouding tussen kosten en kwaliteit vergelijkbaar zijn met die van nieuwbouwwoningen die op de gangbare wijze tot stand komen.

Reageer op dit artikel