nieuws

Sigma opent verffabriek en researchcentrum in Amsterdam Verfproduktie is de ambachtelijkheid kwijt

bouwbreed

Behalve enkele verfresten op de vloer en wat spatjes op de kleding van de medewerkers, lijkt de vorige week officieel geopende fabriek van Sigma Coatings in het westelijk havengebied van Amsterdam in bijna niets op een verffabriek. Sigma heeft er een procesindustrie van gemaakt, waar pas aan het eind van de produktie, – bij de afvullijnen – duidelijk wordt dat het om het produkt verf gaat. Doordat het produktieproces gesloten is, ruikt het er zelfs nauwelijks naar verf.

Geen gesjouw van zakken of verplaatsing van tonnen, maar wel een groot aantal leidingen, waardoor de grondstoffen worden aangevoerd, automatisch in het produktieproces worden gebracht en uiteindelijk als verf de fabriek verlaten.

Dat is het beeld van de nieuwe fabriek van Sigma Coatings waarvan de bouw al in februari 1990 begon. De nieuwe fabriek vervangt de verouderde en inmiddels gesloten verffabrieken in Zaandam, Alphen aan den Rijn en Zeist. Al in mei 1991 kon in Amsterdam de eerste verf worden afgetapt, maar het ontwerp en de bouw van de andere fabriekshallen ging door. Niet altijd had het bedrijf daarbij de wind mee, want het was voor de eerste maal dat binnen de verfindustrie sprake zou zijn van een geintegreerd en geautomatiseerd logistiek proces. Zonder voorbeelden van anderen, werd een volwaardige procesindustrie gerealiseerd, terwijl ambachtelijkheid troef was in de oude verffabrieken.

Relatief eenvoudig

In tegenstelling tot veel andere procesindustrieen is het produktieproces voor verf relatief eenvoudig. Via de leidingen worden uit silo’s en opslagtanks de bindmiddelen, oplosmiddelen, pigmenten, vulstoffen en hulpstoffen samengebracht in een zogenaamde dissolver. Daar worden ze gemengd tot een homogene massa, die vervolgens naar buffertanks wordt overgebracht. De volgende stap in het proces is het malen waarbij de grove grondstoffen worden vergruisd tot kleine deeltjes. Tijdens het malen worden bovendien alle vaste deeltjes in de verf volledig met bindmiddel omhuld. De zo ontstane halffabrikaten worden na opslag in buffertanks getransporteerd naar een van de roertanks. Om besmetting van leidingen te voorkomen heeft elke produktsoort een eigen roertank. Na het roeren gaat de verf naar de vulautomaten.

Na de produktie, die wordt bestuurd met behulp van computers, wordt de verf ook grotendeels in de verpakkingen getapt. Deze verpakkingen worden vervolgens gepalletiseerd en op een wikkelstation in rekfolie gewikkeld. Een robotwagen of heftruck brengt de pallets ten slotte naar de expeditie.

De inrichting van het produktieproces moet een grote flexibiliteit garanderen, zodat snel kan worden ingespeeld op de vraag van klanten. Op diverse plaatsen in het proces zijn buffertanks opgenomen, zodat de ene stap van het proces niet op de andere hoeft te wachten. Ook kan vrij laat in het proces worden bepaald welk eindprodukt uiteindelijk wordt afgetapt. Kleurstoffen worden bijvoorbeeld pas aan het eind van het proces toegevoegd.

Veiligheid

Bij de bouw van het fabriekscomplex van Sigma is veel aandacht besteed aan veiligheid en milieu. De oplos- en verdunningsmiddelen zijn opgeslagen in ondergrondse tanks met een totale inhoud van 430 kubieke meter. De tanks liggen in een grote vloeistofdichte betonnen bak, zodat bij eventuele lekkage geen bodemverontreiniging ontstaat. Andere brandgevaarlijk stoffen zijn opgeslagen in een opslagruimte die is uitgerust met zwaarschuiminstallaties die een beginnende brand in de kiem smoren. De verbindingswegen op het fabrieksterrein zijn voorzien van vloeistofdichte bestrating. Bovendien kan het rioleringssysteem van het terrein worden afgesloten van de gemeentelijke riolering. In geval van een calamiteit kan daardoor geen verontreinigd bluswater of andere schadelijke vloeistof in het grondwater of het gemeentelijke rioleringssysteem terecht komen. Het hele terrein dient dan als een soort opvangbuffer.

Het fabriekscomplex van Sigma Coatings bestaat uit vier hallen. Daar worden respectievelijk industrielakken, scheepvaartcoatings, alkydharsverven en watergedragen verven gemaakt. Daarnaast heeft Sigma Coatings op het terrein een fabriek voor poedercoatings gebouwd.

Eenvoudig proces

Hoewel de verfproduktie eigenlijk een eenvoudig proces is, mondt het uiteindelijk uit in zo’n 6600 verschillende produkten, een aantal dat in de toekomst nog aanzienlijk kan worden uitgebreid. De maximale produktiecapaciteit bedraagt 50.000 ton.

In de verf- en poedercoatingfabriek werken 275 mensen, die voor het grootste deel afkomstig zijn van de oude fabrieken in Zaandam, Alphen aan den Rijn en Zeist.

Daarnaast biedt het nieuwe researchcentrum werkgelegenheid aan zo’n 150 mensen.

Een van de produktiehallen van het nieuwe complex van Sigma Coatings in Amsterdam.

Reageer op dit artikel