nieuws

Plan voor bouw van 60 woningen in Hilversum

bouwbreed

De gemeente Hilversum heeft een door het Utrechtse bureau Zandvoort opgesteld stedebouwkundig plan voor de bouw van ruim 60 nieuwbouwwoningen in de Gasthuisstraat vastgesteld. Het gaat daarbij om twee locaties.

De eerste betreft de bouw van ongeveer tien eengezinswoningen. De andere locatie is bestemd voor de bouw van portiekflats in drie bouwlagen en gestapelde woningen met galerij-ontsluiting in eveneens drie bouwlagen.

Het ontwerp maakt voorts de realisering mogelijk van een parkeerlaag voor ongeveer 60 auto’s.

Reageer op dit artikel