nieuws

‘Ontwikkeling van Nieuwoost- Amsterdam een nachtmerrie’

bouwbreed

Nachtmerrie, gettovorming en onbetaalbaar. Met deze bewoordingen wijst de Vereniging tot behoud van het IJsselmeer (VBIJ) iedere ontwikkeling van de Vinexlokatie Nieuwoost, of zoals de locatie officieel heet IJburg, definitief van de hand.

Zoals bekend moet IJburg verrijzen in het IJmeer. Een proefeiland dat momenteel wordt aangelegd moet uitwijzen of dit haalbaar is. Als het allemaal meezit moet in 1999 de eerste paal van de uiteindelijk 18.000 te bouwen woningen de grond in gaan. Als het echter aan de vereniging ligt zal het zover nooit komen.

“We vertrouwen erop dat het gezonde verstand het uiteindelijk wint. We troosten ons dan ook met de gedachte dat inpoldering van de Markerwaard op het moment dat het werd stopgezet ook al een vergevorderd plan was”, aldus M.van Ravels, voorzitter van de vereniging, waarook onder andere de Milieufederatie en Natuurmonumenten deel van uitmaakt. Van Ravels zei dit gisteren in Amsterdam ruim een uur voor het moment dat het concept bestemmingsplan van Nieuwoost door de hoofdstad werd gepresenteerd.

Getto

Voor de vereniging staat vast dat Nieuwoost – “Ik weiger de term IJburg te gebruiken omdat dat een foefje van Amsterdam is om het publiek om de tuin te leiden”, aldus van Ravels – een mislukking wordt.

“Door veel te krappe middelen wordt een onaantrekkelijke wijk met woontorens van misschien wel twaalf verdiepingen hoog uit de grond gestampt. De wijk kent slechts een ontsluiting, wat onverantwoord is om een gezond woon- en leefklimaat te bereiken voor zo’n grote gemeenschap. Uiteindelijk wordt het dan ook een getto”, zo benadrukte Van Ravels. “Een tram of metroverbinding ontbreekt in de lengte van jaren immers op z’n vroegst in 2005, lang nadat vele duizenden woningen zijn opgeleverd, is pas de IJ-railverbinding klaar voor gebruik.” Volgens Van Ravels is dat niet alleen onverantwoord om het autogebruik terug te dringen, maar het veroorzaakt bovendien ‘sochtends en ‘savonds grote congestie om deze slaapwijk over een verbinding te bereiken.

Volgens de vereniging moet Amsterdam het dan ook zoeken in alternatieve bouwlocaties, zoals de noordelijke en zuidelijke IJ-oever, Almere en de enorme voorraad leegstaande kantoren in de regio Amsterdam.” In een eerder stadium heeft Amsterdam echter al aangegeven Nieuwoost hard nodig te hebben. Alle andere mogelijke locaties worden naast IJburg in ontwikkeling gebracht, aldus een woordvoerder van de gemeente bij de presentatie van het concept bestemmingsplan in een reactie op de woorden van de vereniging.

Reageer op dit artikel