nieuws

Limburgse bouwmarkt niet in kaart

bouwbreed Premium

Er komt op BouwMECC 94 geen presentatie van de totale Limburgse bouwmarkt in de komende jaren. Pogingen daartoe bleven zonder concrete resultaten. Geinteresseerden in die bouwmarkt ke echter op 28 oktober in Roermond terecht op een door de provincie belegde forumbijeenkomst over de nota ‘Bouwen en Wonen in Limburg’.

De nota geeft onder meer aan dat er in de periode 1995-2005 in Limburg 38.000 nieuwe woningen bij moeten komen. Ten opzichte van een eerdere provinciale raming uit 1990 betekent dit een toename van ongeveer 3000 woningen. Voor GS is de nota dermate belangrijk dat besloten is (teneinde te komen tot een breed maatschappelijk draagvlak voor het te voeren beleid) een forumdiscussie aan te gaan met alle betrokken partijen: gemeenten, gewesten, corporaties, woonconsumenten, aannemers en andere opdrachtgevers.

De bijeenkomst vindt plaats in de foyer van ‘De Oranjerie’ in Roermond en begint om 13.30 uur.

Reageer op dit artikel