nieuws

Lange weg naar produktmodellering in de bouw

bouwbreed Premium

Er is nog een lange weg te gaan voordat er sprake kan zijn van produktmodellering in de bouw. De kloof tussen theorie en praktijk is groot.

Dat bleek tijdens het eerste Europese congres over produkt- en procesmodellering in de bouw, gehouden te Dresden in Duitsland. De organisatie was in handen van prof. dr. ing. R.J. Scherer, hoogleraar voor computergebruik in de bouw aan het Institut fur Baumechanik und Bauinformatik van de Technische Universiteit Dresden. Tijdens het congres kwamen zowel theoretische als praktische benaderingen van het gebruik van de computer aan de orde. In totaal waren er 80 sprekers uit 17 landen, die in drie volle dagen lezingen gaven over achtereenvolgens de onderwerpen produktmodellering, Facility Management, constructieproces, ontwerpproces, geintegreerde omgevingen en Europese projecten. Vooral bij het laatste onderwerp werd de kloof tussen theorie en praktijk zichtbaar.

De organisatoren van het congres hadden in het bijzonder bouwers uit de praktijk uitgenodigd om de laatste dag bij te wonen, over de Europese poen. Enkele poen bleken ver gevorderd, zoals Cimsteel. Voor de meeste poen geldt echter dat de verschillen tussen theorie en praktijk nog erg groot zijn. Dat komt onder andere, doordat dit soort onderzoek ‘van boven’ komt, op initiatief van de Europese overheid. De opdracht is echter wel om te komen tot resultaten die in de praktijk toe te passen zijn. Bij Cimsteel werpt dit inmiddels zijn vruchten af. De andere Europese poen waren Atlas, Combi, Step (voor de uitwisseling van elektronische gegevens), Combine, en Rocco. Bij de bespreking van de poen namen steeds twee vertegenwoordigers stelling, een uit de praktijk en een van een universiteit. Een compleet verslag van het congres wordt uitgegeven door uitgeverij A.A. Balkema te Rotterdam.

Reageer op dit artikel