nieuws

Kasteel Groeneveld stelt tuinen open

bouwbreed Premium

Trok de eerste Biennale Sculptuur in Amsterdam ongeveer 100.000 bezoekers, de expositie van beelden van vijftig kunstenaars uit Zimbabwe moest tot 23 oktober worden verlengd. Nog nooit eerder was in Europa zo’n groot overzicht te zien van beeldhouwkunst uit Zimbabwe. Dit alles stond prachtig opgesteld in de kasteeltuin van kasteel Groeneveld in Baarn.

De expositie droeg de merkwaardige titel ‘Tengenenge oud-Tengenenge nieuw’, een kunstenaarsdorp in Zimbabwe en kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Kunst en Natuur en het Nationaal Museum voor moderne kunst in Harare, Zimbabwe.

De kasteeltuin van kasteel Groeneveld is uitermate geschikt voor zo’n grote expositie. Het kasteel ligt onder de rook van Amsterdam aan de snelweg Amsterdam-Amersfoort, temidden van een mooi Engels landschapspark. Het is een uitgelezen plek voor het Nationale Centrum voor bos, natuur en landschap. Marc de Mamuchet, telg van Henegouwse Hugenoten, liet deze fraaie buitenplaats rond 1710 bouwen. Het kasteel Groeneveld was meer dan tweehonderd jaar in handen van particulieren, totdat het in 1940 werd gekocht door Staatsbosbeheer die het verhuurde.

Toen Marc de Mamuchet in 1730 kinderloos stierf verviel de bezitting aan de beide zusters van zijn moeder. Zij verkochten Groeneveld voor – 14.800 aan Arend van der Waayen (1685-1767). Dat was niet de eerste de beste. Hij was bewindhebber van de W.I. Compagnie en lid van de Vroedschap te Amsterdam. Hij was pas vijf jaar eigenaar van Groeneveld toen hij het voor het dubbele van de aankoopprijs verkocht aan Cornelis Hasselaer, familie van Kenau Simons, die tijdens een reis om hout te halen uit de Oostzee door zeerovers werd overvallen.

De nakomelingen van Cornelis Hasselaer vestigden zich als bierbrouwers in Amsterdam. Na het vertrek van Hasselaer werd Groeneveld gekocht door de Amsterdamse patricier Mr. Jan Lucas van der Dussen (1755-1774) die zijn gehele bezit in kaart liet brengen door Hermanus Stopendaal, de tekenaar van Watergraafsmeer. Daaruit bleek dat Groeneveld zijn gebogen vorm had gekregen bij een verbouwing in 1759, die lijkt op de bouw van het Paleis Soestdijk, waar de gebogen vorm pas in 1816 ontstond.

Belangrijke beeldhouwers, we denken aan Ignatius en Jan van Logteren, hebben hun sporen op Groeneveld achtergelaten (Neptunus in de gang op de beletage). Nadat Van der Dussen in 1774 was overleden kwam Groeneveld weer in het bezit van Pieter Cornelis Hasselaer, wiens portret in het Rijksmuseum hangt. Zijn erfgenamen verkochten het landgoed in 1797 aan Jhr. Mr. Joan Huydecoper van Maarseveen, de latere directeur van de Nederlandse Bank en lid van onder meer de Raad van Amsterdam en Provinciale Staten van Noord-Holland. Hij liet het interieur ingrijpend moderniseren.

De namen van de families Van Heemstra en Taets van Amerongen nemen in de laatste jaren van Groeneveld nog een belangrijke plaats in. In 1977 is men met de restauratie van park en kasteel begonnen, wat in 1981 gereed kwam. Toen was het Kasteel ingericht met stijlkamers en tentoonstellingsruimten.

Het resultaat: een uniek monument van grote historische waarde met een zeer eigentijdse invulling: in Kasteel Groeneveld werd het Nationale Centrum voor bos, natuur en landschap gehuisvest.

Het is een Centrum van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, dat informatie geeft over natuur en milieu. Dat gebeurt door middel van permanente en wisselende tentoonstellingen over bos-, natuur- en landschap. Op een creatieve manier door video, spel, maquette en vele moderne tentoonstellingsmiddelen. Groeneveld opent ook haar deuren voor kunsttentoonstellingen zoals we die in de tuinen over Zimbabwe hebben gezien.

In opdracht van kasteel Groeneveld en Galerie Mokum uit Amsterdam schilderden tien kunstenaars ‘De vier seizoenen’. Mocht u meer willen weten over de geschiedenis van het kasteel, dan wijzen we u op het alleraardigste boekje ‘Groeneveld’, door ir. M.G. Wagenaar Hummelinck, 1983. Het is voor – 4 verkrijgbaar in het Kasteel, dat geopend is van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Maandag gesloten.

Reageer op dit artikel