nieuws

Kamer akkoord met bezuiniging op arbeidsvoorziening

bouwbreed Premium

Een ruime Kamermeerderheid van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks gaat akkoord met de bezuiniging van – 100 miljoen die het kabinet de arbeidsvoorziening volgend jaar wil opleggen. Het CDA wijst de maatregel af, omdat hij in strijd is met een toezegging van het vorige kabinet.

Dat bleek tijdens een overleg tussen Kamer en minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Over de bezuiniging van jaarlijks – 500 miljoen, die de arbeidsvoorziening vanaf 1996 te wachten staat, schort de Kamer haar definitieve oordeel nog even op. Zij wil wachten op een evaluatie over het functioneren van de arbeidsbureaus. Die wordt verricht door een commissie onder leiding van oud-minister Van Dijk en zal in het voorjaar klaar zijn.

Het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) verzet zich hevig tegen de bezuiniging voor volgend jaar. Het beroept zich op de belofte van het vorige kabinet, dat de arbeidsvoorziening in 1995 gevrijwaard zou blijven van aanslagen op haar budget, dat momenteel zo’n – 1,7 miljard per jaar bedraagt. Het CBA overweegt zelfs naar de rechter te stappen. Het voert verder aan dat de bezuiniging volgend jaar ten koste zal gaan van activiteiten als scholing en banenpools.

De geplande verlaging van het budget met – 500 miljoen per jaar kan volgens Melkert het functioneren van de arbeidsvoorziening wel degelijk in de kern raken: “Het CBA heeft echter mogelijkheden zijn inkomsten aan te vullen, bijvoorbeeld door werkgevers een bijdrage te vragen voor het bemiddelen van “kansrijke” werklozen of door een opslag op de ww-premies te leggen”.

Forse bezwaren VVD

Dat laatste stuit evenwel op forse bezwaren bij VVD, CDA en D66. Zij vinden een verhoging van de werkloosheidspremies in strijd met het streven van het kabinet om de lasten fors te verlagen.

Ook de werkgevers, die samen met werknemers en de overheid het bestuur van de arbeidsvoorziening vormen, hebben al laten weten dat zij een verhoging van de collectieve lastendruk categorisch afwijzen.

De Kamer kan zich in hoofdlijnen vinden in de nieuwe aanpak die de arbeidsvoorziening wil gaan volgen. Kern daarvan is dat de bemiddeling wat meer wordt toegespitst op mensen die een redelijke kans hebben op de arbeidsmarkt.

Voor werklozen die door medische of sociale oorzaken onbemiddelbaar zijn, willen de arbeidsbureaus in samenspraak met de sociale diensten een oplossing zoeken. De Kamer vindt wel dat geen enkele werkloze definitief mag worden afgeschreven. Het kabinet zal binnenkort een standpunt innemen over de toekomstplannen van het CBA.

Reageer op dit artikel