nieuws

Geen noodwoningen voor studenten in Eindhoven

bouwbreed

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven ziet niets in de bouw van noodunits ten behoeve van studentenhuisvesting op een terrein bij de Technische Universiteit. Volgens B en W lijkt de kamernood niet zo groot om tot realisering van noodoplossingen te besluiten.

Ze stellen dit in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad. Het college meent dat de huisvestingssituatie voor studenten in Eindhoven niet zo problematisch is dat er tijdelijke oplossingen zouden moeten komen, zoals bijvoorbeeld bouw van noodunits:

“Ook tijdelijke huisvesting als noodunits heeft een afschrijvingstermijn van ten minste vijftien jaar. Gezien de verwachte vraagontwikkelingen en verbeteringen van de aanbodzijde wordt deze investering niet rendabel geacht en verdienen structurele oplossingen de voorkeur”.

De suggestie om een door de TU Eindhoven aangekocht terrein aan de J. F. Kennedylaan, waarvoor nog geen bouwplan is ingediend, te bestemmen voor plaatsen van noodunits wijst het college resoluut af.

Vermindering

Verwacht wordt namelijk dat de krapte op de kamermarkt op termijn zal verminderen als gevolg van een stabiliserende vraag in verband met verminderde toeloop van eerstejaars studenten. In 1994 hebben zich 20% minder studenten aangemeld.

Anderzijds wordt er alles aan gedaan het aanbod van kamers te versterken. Zo voert de gemeente een beleid, dat voorziet in toevoeging aan de studentenhuisvestingsmarkt van 80 gesubsidieerde wooneenheden per jaar. Dat wordt bereikt door nieuwbouw, verbouw en verbetering. Bovendien zou er een uitbreiding plaatsvinden van 150 wooneenheden op jaarbasis in de sfeer van verhuur door corporaties.

Volgens B en W wordt het eerst genoemde aantal ruimschoots gehaald. Alleen ten aanzien van de kamergewijze verhuur door corporaties is in de uitvoering enige vertraging opgetreden als gevolg van een communicatie-stoornis tussen gemeente en corporaties. Verder zijn er signalen vanuit de particuliere kamerverhuurmarkt dat de vraag naar woonruimte is teruggelopen.

Reageer op dit artikel