nieuws

Garantie op thermisch verzinken

bouwbreed

De verzinkerijen, die zijn aangesloten bij de Stichting Doelmatig Verzinken, hebben een garantie op thermisch verzinken ingevoerd. De garantieperioden bedragen 5 of 10 jaar.

Dit is bekend gemaakt door de Stichting Doelmatig Verzinken uit Sassenheim. Bij de stichting zijn zeventien Nederlandse verzinkerijen aangesloten, die bij elkaar ongeveer 85 % van de markt bedienen.

De garantie houdt in dat de garantiegever een object opnieuw zal verzinken indien binnen de garantietermijn van vijf jaar meer dan 5 % van het verzinkte oppervlakte niet meer door zink wordt beschermd. Uiteraard onder voorwaarde dat dit niet het gevolg is van nadien doorgevoerde mechanische en /of chemische bewerkingen of beschadigingen. De garantie wordt verleend onder voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot de geschiktheid van staal en constructie voor verzinken. Bij een garantieperiode van tien jaar geldt eenzelfde verplichting van de verzinkerij. Voor de afnemer geldt echter dat na het verzinken op kosten van de afnemer een afname-inspectie door een tot keuring bevoegde deskundige van de Stichting Doelmatig Verzinken moet worden uitgevoerd. Tussen het vijfde en het tiende jaar wordt van de afnemer ingeval van een beroep op de garantie een bijdrage in de kosten van opnieuw verzinken verlangd die oploopt van nul tot 100 %.

Voor zowel de 5-jarige als de 10-jarige garantietermijn geldt dat, indien de afnemer zijn financiele verplichting voor het thermisch verzinken van het object niet is nagekomen, het recht op garantie vervalt.

Reageer op dit artikel