nieuws

‘Financiering opleiding wordt heet hangijzer’

bouwbreed Premium

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is op een aantal punten onduidelijk. Onder meer examinering, diplomering, praktijkvorming en de begeleiding van deelnemers zijn in de WEB niet geregeld. Dit zei Dr. W. Turpijn, directeur van de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf(SVB), gisteren tijdens de Jaardag van de SVB in Apeldoorn. “Ook de financiering kan nog een heet hangijzer worden”, aldus Turpijn.

Bij het uitwerken van de dingen die in de wet niet zijn geregeld moet de SVB een belangrijke vinger in de pap hebben. Turpijn: “Het is van belang dat de SVB, samen met de andere landelijke organen en het COLO, in deze haar stemgeluid laat horen.”

“De SVB heef ten aanzien van deze onderwerpen reeds een aantal zaken ontwikkeld. Tentamens worden in de praktijk, door de leermeester en op school door de leraar beoordeeld. Een aantal gezamenlijke tentamens, af te leggen in de werkplaatsen, zorgt voor een stuk niveaubewaking.”

Rendement

De SVB-directeur pleitte er voor kritischer te werk te gaan bij het toelaten van leerlingen tot de opleidingen. Leerlingen met onvoldoende vooropleiding, lopen het risico dat ze niet slagen voor het examen. Dit gaat ten koste van het rendement van de opleiding.

“Het kan ook anders”, aldus Turpijn. “Wie bij de aanname streng selecteert, scoort een hoog rendement.” Om jongeren met een geringe vooropleiding toch een kans te geven, heeft het SVB voorschakelpoen ontwikkeld. Wie zo’n cursus heeft gevolgd maakt meer kans om een vervolgopleiding af te ronden.

Voortrekkersrol

Een belangrijk deel van de SVB-opleidingen is onlangs vernieuwd.Turpijn: “De nieuwe SVB-opleidingen binnen het leerlingwezen, dit cursusjaar begonnen met timmeren, metselen en betonstaalverwerking, zijn optimaal afgestemd op de actuele praktijk van de bouwplaats.”

Vanwege de zwaarte van dit soort opleidingen moeten de deelnemers minimaal over een MAVO diploma of een diploma VBO-B beschikken. Er zijn echter ook mogelijkheden om te worden toegelaten via een voorschakelpo.

Volgens ing. A.P. Rutten, voorzitter van de centrale directie IJmond College en bestuurslid van de SVB, is onderwijsvernieuwing niet genoeg. De SVB moet een voortrekkersrol gaan spelen bij de herstructurering van het technisch onderwijs. “Want deze initiatieven zijn niet te verwachten van de grote multi-sectorale besturenorganisaties”, zo zei Rutten.

“Het echt verantwoordelijk zijn voor de structuur en programmering voor een tak van onderwijs wordt niet gerealiseerd door een stukje nieuwe wetgeving of het aantrekken van een paar specifiek deskundige medewerkers of een andere bestuursamenstelling,” aldus Rutten.

“Het vraagt wat de SVB betreft een heel andere instelling, een andere mentale instelling en een veel bredere visie op het beroepsonderwijs.”

Rutten vreesde dat als de SVB deze voortrekkers rol niet zou waarmaken “de overheid, onder druk van besturen en personeel van onderwijsinstellingen, een ander kristallisatiepunt zal kiezen.”

Toekomst

Staatssecretaris Tommel van VROM benadrukte dat via het leerlingwezen onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar ke worden afgestemd. “Dit systeem van werkend leren neemt een centrale plaats in bij het streven naar een startkwalificatie, niet alleen voor schoolverlaters, maar ook voor werkenden en werklozen. Tevens is er de zorg om te voorzien in de toekomstige behoefte aan bouwpersoneel.”

De staatssecretaris zei te verwachten dat in de nabije toekomst de werkgelegenheid in de bouw zal toenemen. Dit is een gevolg van de toename van de investeringsprogramma’s, aldus Tommel. Hij vond het van groot belang dat er goed gekwalificeert personeel beschikbaar blijft. Ook al zijn er op dit moment nog een vrij groot aantal werklozen in de bouw, voorkomen moet worden dat in de nabije toekomst een tekort ontstaat aan optimaal geschoold personeel.

Penningen

Tijdens de jaardag werd door Staatssecretaris Tommel de ‘Promotieprijs Leerlingbouwplaatsen’ uitgereikt aan J.H.M. Plegt, algemeen directeur van Plegt-Vos Bouw BV uit Langeveen. Plegt kreeg de prijs omdat zijn bedrijf vanaf 1982 dertig leerlingbouwplaatsen realiseerde.

Tommel prees het onderwijs beleid van het bedrijf, dat ieder jaar 25 a 30 leerlingen opleidt.

Tijdens de jaardag werden ook de J.J. van der Wal-penningen uitgereikt. K. van Deuten uit Driehuis kreeg de penning vanwege zijn inzet voor de vernieuwing van het bouwkunde onderwijs op middelbaar niveau.

C.J. van Doorn nam de penning in ontvangst onder meer omdat hij de drijvende kracht was achter de samenvoeging van twee onderwijsinstellingen en vanwege zijn inzet bij de vakopleiding in het algemeen.

Ten slotte kreeg ook L. Loosman uit Creil een J.J. van der Wal penning. Hij werd geprezen vanwege zijn inzet voor de opleidingen, gedurende een periode van 20 jaar.

Reageer op dit artikel