nieuws

Chinese vastgoedprijzen dreigen te exploderen

bouwbreed Premium

In de komende maanden zal de huurprijs van kantoorruimte in de Chinese hoofdstad Peking met zo’n 20 procent stijgen. Pas in 1997 vindt naar verwachting een substantieel grotere oplevering van commerciele ruimte te verwachten. Het grootste deel van deze nieuwbouw kwam op initiatief van investeerders uit Hong Kong tot stand. Een groot aantal westerse bedrijven probeert op een of andere manier samen te werken met deze ondernemers en hoopt op die manier de benodigde kantoorruimte in de wacht te slepen. Het aantal vertegenwoordigingen van buitenlandse bedrijven in Peking liep sinds 1992 met 64 procent op tot 3568.

De huidige Chinese kantorenmarkt is een vraagmarkt maar dat gegeven maakt de ontwikkeling van poen niet gemakkelijker. Buitenlandse investeerders moeten de nodige tijd inruimen voor gesprekken met het plaatselijk bestuur en de ambtenarij over grondprijzen, de duur van leasecontracten en de verhuizing van bijvoorbeeld bewoners van de gekozen locatie.

De problemen houden na het plaatsen van de laatste handtekening niet op. Het komt regelmatig voor dat bouwvakkers tijdens de oogstperiode het werk verlaten en terugkeren naar het platteland. Daarbij ontmoeten hoofdaannemers aanzienlijke moeilijkheden bij het zoeken naar onderaannemers die kwalitatief goed werk ke leveren.

Speculanten

Ook anderszins doen zich strubbelingen voor. De Chinese regering probeert de gigantische prijsstijgingen in de vastgoedsector in te dammen. De maatregelen treffen vooral zuidelijk China. Nogal wat Chinezen verwierven in de afgelopen jaren de gebruiksrechten van grond om daarmee te speculeren.

In juli van dit jaar keurde Peking een wet goed die de gang van zaken omtrent stedelijk vastgoed in andere banen zal leiden. De wet komt in de loop van volgend jaar in werking. Als gevolg daarvan zullen speculanten hun gebruiksrechten verliezen wanneer ze niet binnen twee jaar tot bouw overgaan. De nieuwe wet verbiedt buitenlanders net als voorheen op eigen initiatief te ontwikkelen. Buitenlandse gegadigden zullen gebruik moeten blijven maken van Chinese partijen.

Peking beschikt momenteel over zo’n 29 000 m2 kantoorruimte volgens de klasse A1. Voor een deel van deze accomodatie gelden de prijzen die ook in Hong Kong opgang doen. De gemiddelde jaarprijs beloopt hier ruim f.940 per m2. Een vierkante meter kantoorruimte in het Chinese Wereldhandelscentrum in Peking vergt jaarlijks zelfs om en nabij f.3140. In Sjanghai gelden iets lagere prijzen al kost een vierkante meter kantoor hier gemiddeld ook zo’n f.1660 per jaar. Hetzelfde oppervlak in het Portman Complex vraagt jaarlijks ongeveer f.2580.

Renovatie

Onder andere het Amerikaanse concern Motorola sloot een 20-jarig leasecontract af voor een kantoorpand van 16 300 m2 in Peking en maakte inmiddels een begin met de renovatie. Het bedrijf kocht verder een complex woningen voor de huisvesting van de staf.

Het eveneens Amerikaanse Goldman Sachs ging een gezamenlijk bedrijf aan met enkele ondernemingen uit Hong Kong en de gemeente Peking voor de ontwikkeling van een bouwlocatie. Hier moet een multifunctioneel complex van zo’n 835.000 m2 met een waarde van om en nabij f.3 miljard verrijzen. De locatie ligt nabij het Tiananmen Plein. Het concern nam verder deel in de ontwikkeling van een vastgoedpo in Sjanghai dat een totale waarde van f.400 miljoen vertegenwoordigt.

In Sjanghai komt rond 1997 ruim 1,1 miljoen m2 commerciele ruimte op de markt; het zesvoudige van de huidige hoeveelheid. De Hang Lung Groep uit Hong Kong bereidt de bouw voor van twee complexen die elk zo’n f.1 miljard kosten. Een van de poen beslaat een volledig stratenblok, terwijl het andere uit twee torens van 66 en 48 verdiepingen bestaat.

De regering in Peking wil de bouwactiviteiten niet beperken tot de kustgebieden en de grote steden, maar wil ook het binnenland tot ontwikkeling brengen. Dit voornemen resulteerde onder meer in de gezamenlijke onderneming die Wharf Holdings uit Hong Kong opzette voor de realisatie van pakweg f.1,8 miljard kostend hotel-woon-werk complex in Wuhan. De oplevering staat voor 1997 op de lijst.

Reageer op dit artikel