nieuws

Amsterdam huiverig over stadsprovincie

bouwbreed Premium

Amsterdam zegt ‘ja’ tegen deelname aan de per 1998 in te stellen stadsprovincie, maar die stap wordt wel met enige huivering gezet. Er is nog te veel onduidelijk over de taken en bevoegdheden van het nieuwe bestuur en de positie van de gemeenten daarin.

Alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad uitten tijdens de raadscommissie bestuurlijke betrekkingen kritiek op de discussienota’s ‘Het gelaat, De visie en De dienst’, waarin het dagelijks bestuur van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA), de voorloper van de stadsprovincie, beschrijft wat in zijn ogen de meerwaarde van een nieuwe provincie is. Met het college van B en W blijkt de gemeenteraad bang te zijn dat de stadsprovincie bestuurskracht tekort zal komen, maar dat tegelijkertijd de gemeenten wel hun autonomie kwijt zijn.

Reageer op dit artikel