nieuws

Afvalverwerker Haarsma krijgt nul op rekest

bouwbreed

De raadsfracties in de gemeente Wunseradiel zijn niet van plan om bouw- en puinafvalverwerkingsbedrijf Haarsma BV uit Tjerkwerd een schadebedrag van – 1,2 miljoen uit te keren. De ondernemer overweegt nu naar de rechter stappen omdat de gemeenteraad eerder dit jaar op het te moment de verhuizing van zijn bedrijf naar een nieuwe locatie bij Wons tegenhield.

Haarsma BV, een van de grootste transporteurs en verwerkers van bouw- en puinafval in Friesland, is nu nog in Tjerkwerd gevestigd maar de gemeente Wunseradiel wil het bedrijf daar voor 1 januari 1995 weg hebben wegens de verkeersoverlast in de bebouwde kom en het ontbreken van een milieuvergunning.

Volgens Haarsma stemde een meerderheid van de raad enige tijd geleden nog in met de bedrijfsverplaatsing naar Wons. Nadat inwoners van dit dorp hier massaal protest tegen aantekenden, veranderden de politici dit voorjaar alsnog van mening. Haarsma was echter al druk bezig met de voorbereidingen voor de verhuizing.

De kosten hiervan wil hij nu op de gemeente verhalen. Burgemeester en wethouders van Wunseradiel bestrijden dat dat zij eerder harde concessies aan Haarsma hebben gedaan inzake Wons.

Reageer op dit artikel