nieuws

Aanpassing van toekomstige beurs noodzakelijk: BouwMECC 94 maakt hoge verwachtingen niet waar

bouwbreed

BouwMECC is er niet in geslaagd om dit jaar een nieuw bezoekersrecord te vestigen. Een eerdere prognose van MECC-directeur D. Elzinga, dat gemikt werd op 20.000 bezoekers, werd niet bewaarheid. Er kwamen circa 12.000 mensen en daarmee bleef de beurs onder het aantal van 1993. De kwaliteit van het bezoek was overigens wel weer van hoog niveau. De organisatie gaat zich echter bezinnen op maatregelen om de beurs te versterken.

Projectmanager R. Wolfs van BouwMECC heeft duidelijk een tweeledig gevoel aan de beurs overgehouden. Enerzijds teleurstelling dat de verwachte groei in bezoekersaantallen niet gerealiseerd werd, anderzijds tevredenheid over de hoge kwaliteit van degenen die wel naar Maastricht kwamen.

Voetbal op tv

Hij heeft geen verklaring voor het feit dat de vierde editie van BouwMECC minder mensen trok dan de aflevering van vorig jaar. “We hebben er echt van alles aan gedaan. We hebben andere kanalen bewandeld om het aantal bezoekers op te schroeven. We hebben de bezoekersdoelgroep bewust uitgebreid naar de meewerkenden in de bouwbedrijven. We hebben het aantal avondopenstellingen uitgebreid naar drie, zodat mensen hun werk niet hoefden te onderbreken om de beurs te bezoeken. Ondanks al die inspanningen zijn we er niet in geslaagd tot een hoger aantal bezoekers te komen”, stelt hij vast.

De rechtstreekse televisie-uitzending van de voetbalwedstrijd Noorwegen-Nederland heeft BouwMECC woensdagavond volgens hem zeker 2000 bezoekers gekost. Maar daar wil hij het tegenvallende resultaat niet volledig aan ophangen.

De verbreding van de bezoekersdoelgroep heeft slechts ten dele gewerkt, zo blijkt uit de dagelijkse enquetes van het onafhankelijke onderzoeksbureau ‘Instituut voor beurzen en tentoonstellingen’ (IBT) te Amsterdam.

“Dat doorlopende onderzoek wijst uit dat de kwaliteit van het bezoek opnieuw heel hoog was. Ruim 20 procent van de bezoekers gaf te kennen naar BouwMECC te zijn gekomen met de nadrukkelijke intentie offertes te vragen. Van dat aantal is 85 procent in die opzet geslaagd. Die mensen hebben hier dus gevonden wat ze zochten. Al met al is er voor tientallen miljoenen aan transacties afgesloten. En dat geeft weer aan dat BouwMECC wel degelijk een functie heeft als euregionale bouwbeurs”, meent hij.

Bezinnen

Uiteraard gaat het poteam dat BouwMECC organiseert zich bezinnen op hetgeen er aan gedaan kan en moet worden om de beurs inderdaad verder op te krikken.

Volgens Wolfs is daarbij het uitgangspunt dat BouwMECC wel degelijk toekomstperspectief heeft en houdt: “De kwaliteit van het bezoek is goed. Het omlijstingsprogramma was dit jaar eveneens van hoog gehalte en trok veel mensen. Er is dus voldoende basis voor de beurs. Die basis gaan we nu nog verder versterken. Dit jaar hadden we een goede vertegenwoordiging van de zuidelijke bouwmaterialenhandel. We verwachten in 1995 daarvan een nog grotere deelname. Ook zijn er veelbelovende contacten met fabrikanten”, vertelt hij.

Het poteam zal in de bezinning op BouwMECC nog een aantal andere opties bespreken om de beurs een nieuwe injectie te geven. Zo wordt bezien in hoeverre het zinvol is de beurs nog later in het seizoen te houden. Bijvoorbeeld november of december.

Ook ligt er een idee om BouwMECC te koppelen aan andere, eveneens op de bouw gerichte evenementen om op die manier een stukje synergie te bewerkstelligen.

Al met al vindt Wolfs BouwMECC 94 overigens bepaald niet mislukt: “We zijn er in geslaagd een bouwbeurs voor de euregio neer te zetten waarop het goed zaken doen is”.

Reageer op dit artikel