nieuws

Winst Koppelpoort in eerste halfjaar omlaag

bouwbreed Premium

Koppelpoort Holding N.V. te Amsterdam, leverancier en verhuurder van grondverzetmachines, transportmaterieel en persluchtapparatuur, heeft in de eerste helft van dit jaar weliswaar de omzet met 11,9% zien stijgen tot – 29 miljoen, maar de netto-winst liep terug van – 1.775.000 naar – 513.000.

De directie verwacht overigens in de tweede helft van het jaar een beter resultaat te boeken dan in de eerste zes maanden.

Het bedrijfsresultaat nam in het eerste halfjaar van 1994 duidelijk niet evenredig toe met de omzetstijging.

Als reden voor die stagnatie wijst Koppelpoort op “incidentele factoren” als aanloopkosten van nieuwe activiteiten, verliezen door faillissementen van enkele clienten en de, overigens voorziene, teruggang van de winstbijdrage uit verhuuractiviteiten. Het netto-resultaat kwam na verwerking van – 110.000 aan financiele baten en – 198.000 aan buitengewone lasten uit op – 513.000. In de eerste helft van 1993 bedroeg het netto-resultaat nog – 1.775.000, maar in dat bedrag was een belastingvrije buitengewone bate van – 893.000 begrepen.

De directie is hoopvol over de resultaten die de komende zes maanden zullen ke worden behaald.

Er wordt een lichte verbetering van der marges geconstateerd en een vermindering van de genoemde “incidentele factoren”. Met O en K Orenstein en Koppel in Dortmund zijn besprekingen begonnen over de overname van de aandelen en activiteiten in zijn Belgische verkoopmaatschappij in Leuven. Verwacht wordt dat nog dit jaar de overname een feit zal ke worden.

Reageer op dit artikel