nieuws

Watervervuiling in Limburg afgenomen

bouwbreed

De vervuiling van Limburgse beken en rioleringen is minder geworden. Het afnemen van de vervuiling is te danken aan maatregelen die de provincie heeft genomen voor een schoner milieu. Verwacht wordt dat de verontreiniging de komende jaren verder zal afnemen. Dit heeft de provincie Limburg onlangs bekend gemaakt.

Vanaf 1 januari 1998 zullen de rioolzuiveringsinstallaties 75 procent van de stikstof en 60 procent van het fosfaat uit het rioolwater ke halen. Een probleem is dat in veel gemeenten de rioleringen slecht zijn.

De Limburgse beken zijn sterk vervuild door onder meer lozingen die vroeger op grote schaal plaatsvonden. Om het water weer schoon te maken zijn 18 beken heringericht.

De kosten hiervan bedroegen – 20 miljoen. Het rijk en de provincie subsidieerden een en ander. Heffingen die voor rekening komen van huishoudens, waterschapsomslag, drinkwater, verontreiniging oppervlaktewater en rioolrechten, stegen sterk. In 1991 betaalde een gezin – 460 per jaar aan heffingen in 1994 moest – 705 worden betaald.

Verdroging

Doordat het gebruik van grondwater als koel- en sproeiwater is afgenomen is ook de verdroging van natuurgebieden verminderd. Bovendien zijn in 20 gebieden maatregelen genomen om het verdrogen tegen te gaan.

Zo werden onder meer stuwen geplaatst. “Dit anti-verdrogingsbeleid is de komende jaren een van de speerpunten van het provinciale waterbeleid. Medio 1995 verschijnt een gedetailleerd actieplan, het zogeheten Plan van Aanpak Verdroging”, aldus een toelichting van de provincie Limburg. Het oppompen van grondwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening wordt verminderd. In plaats hiervan zal water uit de Maas worden verwerkt tot drinkwater.

Spaarbekken

Het po Spaarbekken Panheel moet in 2002 20 miljoen liter drinkwater uit de Maas opleveren, terwijl oevergrondwaterwinning in Roosteren al in 1997 negen miljoen liter drinkwater moet voortbrengen.

“Andere alternatieven die worden onderzocht zijn oevergrondwaterwinningen in Noord-Limburg en in Zuid-Limburg. Ook behoort een diepinfiltratiepo tot de mogelijkheden”, aldus de Provincie Limburg.

Verder wordt onderzocht of het mogelijk is beperkt gezuiverd Maaswater te leveren aan landbouwbedrijven en industrieen.

Vanuit de industrie en de landbouw worden eveneens alternatieven ontwikkeld voor het gebruik van grondwater.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels