nieuws

Voormalige woningbedrijven richten nieuw platform op

bouwbreed

Het Platform Gemeentelijke Woningbedrijven (PGWB) zal op 1 oktober van dit jaar officieel worden opgeheven. In de plaats daarvan komt het Platform voor de Volkshuisvesting, dat zich – hoewel niet nadrukkelijk – toch als derde koepelorganisatie op de sociale verhuurder stort.

Directeur Edo Arnoldussen stelt in het laatste nummer van het PGWB-informatiebulletin dat er zoveel gemeentelijke woningbedrijven zijn verzelfstandigd of opgeheven dat het oude platform geen bestaansrecht meer heeft.

Daarom hebben 47 (ex-)woningbedrijven en corporaties het initiatief genomen tot oprichting van het Platform voor de volkshuisvesting. Arnoldussen wordt de directeur van de nieuwe organisatie. De leden zijn samen goed voor een bezit van ruim 250.000 woningen.

Het platform wil zich profileren als een platform waarop inhoudelijke discussies worden gevoerd over de volkshuisvesting en de wijze waarop de diverse partijen tot samenwerking ke komen. Een woordvoerster benadrukt dat het daarbij gaat om initiatieven en onderwerpen die door de sociale verhuurders zelf worden aangedragen.

Concurrent

Het platform wil zich niet profileren als derde koepelorganisatie, naast de Nationale Woningraad en het NCIV, maar fungeert feitelijk wel als zodanig. “We noemen het niet zo, maar het platform is natuurlijk in zekere zin wel concurrerend bedoeld”, zo geeft een woordvoerster toe Volgens haar zal het platform zich onder andere gaan bezig houden met belangenbehartiging. Ook zal het platform als werkgeversorganisatie optreden en wil het meedoen aan het cao-overleg tussen werkgevers en werknemers.

Er wordt niet aan betaalde dienstverlening gedaan. De onbetaalde dienstverlening bestaat uit het leveren van een databank. “Wel kan ik me voorstellen dat contacten worden aangegaan met particuliere adviesbureaus, en dat we bemiddelen voor onze leden.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels