nieuws

Vooral dekkende grondexploitaties in provincie Utrecht

bouwbreed

De meeste gemeenten in de provincie Utrecht zullen geen verlies leiden na afsluiting van lopende grondexploitaties. Dat blijkt uit een provinciaal onderzoek over de periode 1990-1992.

Utrechtse gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer geinvesteerd in grondexploitaties. In 1990 was er voor f. 200 miljoen geinvesteerd. Dit bedrag liep op tot f. 356 miljoen in 1992. Tegenover deze uitgaven staan reserves en voorzieningen, die zijn gegroeid van f. 412 miljoen in 1990 tot f. 496 miljoen in 1992.

Volgens de provincie is daarmee een aanzienlijke buffer ontstaan, die in het algemeen positief uitvalt voor de financiele positie van de meeste gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat de financiele positie van Nieuwegein het meest positief is. De gemeenten Amersfoort en Zeist daarentegen hebben niet eens voldoende reserves om de tekorten op de nog lopende exploitaties te dekken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels