nieuws

Versnelling uitvoering wegwerken in Brabant

bouwbreed

Nog dit jaar zal de provincie Noord-Brabant een aantal grote, voor uitvoering in 1995 voorziene, wegenbouwpoen aanbesteden. Dit kondigen Gedeputeerde Staten aan in het concept Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 1995-1999. Het gaat om investeringen met een totaal van ruim – 17,5 miljoen.

Eerder dit jaar besloten GS al tot een versnelling in de aanpak van de voorbereiding van poen, teneinde onderuitputting te voorkomen. Door binnen de flexibele toepassing van de jaarprogramma’s en het beschikbare volume per aandachtsgebied gelijktijdig werken van 1994, 1995 en 1996 voor te bereiden zal dit volgens GS leiden tot “enige voorraadvorming van aanbesteedbare poen”.

Dit betekent dat een aantal voor 1994 geplande poen nog dit jaar zal worden aanbesteed, uitgevoerd en financieel (nagenoeg) worden afgerond. Tevens zullen volgens GS nog enkele poen dit jaar worden aanbesteed waarvan betalingen eerst in 1995 en later zullen plaatsvinden.

Hoge urgentie

In een toelichting stellen GS dat het gaat om poen met hoge urgentie met een korte voorbereidingstijd en minimale procedures.

De versnelde werken hebben betrekking op de volgende provinciale wegen:

– 202: Breda (A 58)-Belgische grens, structureel onderhoud hoofdrijbaan Baarle Nassau-Chaam (kosten – 5,4 miljoen);

– 203: Tilburg-Belgische grens, structureel onderhoud hoofdrijbaan gedeelte Goirle-grens (kosten: – 3 miljoen);

-205: Helmond-Den Bosch, integrale aanpak structureel onderhoud (kosten tot en met 1996 – 2,2 miljoen);

-314: Tilburg-Breda, integrale aanpak 2e fase (kosten – 3,8 miljoen);

-324: Grave-Oss (A 50/A 59), aanleg rotonde kruispunt Reekermolen-Dorpenweg, Landerd (kosten – 500.000);

-330: Uden-Gennep, structureel onderhoud gedeelte Volkel-Mill (kosten – 2,7 miljoen).

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels