nieuws

Vermeend wil minder administratieve lasten

bouwbreed Premium

Staatssecretaris Vermeend van Financien heeft een commissie ingesteld, die met concrete voorstellen moet komen ter vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en dan in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (VNO, NCW en KNOV), de ministeries van Financien, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de belastingdienst. Daarnaast is het de bedoeling ook medewerking te vragen van belastingadvieswereld en accountancy in Nederland, teneinde praktijkervaringen van deze sectoren in de voorstellen te ke betrekken.

Vermeend wil dat de commissie al in 1995 met voorstellen komt om de administratieve lasten die uit de belastingwetgeving voortvloeien, terug te dringen. Extra aandacht zal de commissie besteden aan startende ondernemers.

Maatregelen die de commissie aandraagt moeten volgens de staatssecretaris “in beginsel passen binnen de bestaande wettelijke kaders”. Daarnaast kan de commissie knelpunten in de uitvoering signaleren, die volgens Vermeend “door aanpassing van de belastingwetgeving ke worden weggenomen”.

Standaardjaarstukken

Een evaluatie van een proef met vrijwillig gebruik van standaardjaarstukken inkomstenbelasting is volgens de staatssecretaris nog niet afgerond. Hij kan nog niet aangeven of toepassing van standaardjaarstukken verplicht gesteld gaat worden. Dat vormt volgens hem nog een punt van overleg met bedrijfsleven en belastingadviseurs.

“Standaardisering heeft tot doel de selectie van aangiften (meer geautomatiseerd) te ondersteunen. Basis voor die selectie is het fiscaal risico. Aan de hand van die selectie wordt de wijze van behandeling van de aangifte vastgesteld. daardoor worden betrouwbare ondernemers minder in hun bedrijfsvoering gehinderd, terwijl fraudeurs minder kansen krijgen door een tijdiger en diepgaander behandeling. daarmee wordt zowel een bijdrage aan de lastenverlichting als aan de fraudebestrijding gegeven”, aldus Vermeend, die zich niet ongenegen toont een vooronderzoek te doen plaatsvinden naar invoering van standaardjaarstukken.

Maar invoering ervan moet naar zijn mening “aansluiten bij de administratieve mogelijkheden van de ondernemers en de verzwaringen van de administratieve lasten moeten worden weggenomen”.

Reageer op dit artikel