nieuws

Veilig verkeer voor padden en slangen

bouwbreed Premium

Tunnels voor overstekende padden en dassen, rietkragen voor waterdieren en veiligheidsmaatregelen ten behoeve van ringslangen. Gedeputeerde staten van Noord-Holland maken zich sterk om de circa 100 dieroversteekplaatsen in de provincie te beveiligen.

De maatregelen vloeien voort uit de ‘Ontsnipperingsnota’. Deze beoogt het ecologisch beheer van bermen en oevers in de provincie te verbeteren. Voor 1995-96 wordt hiervoor – 2 miljoen uitgetrokken. Dit is onlangs bekend gemaakt.

Voor een aantal oversteekplaatsen worden de plannen al uitgewerkt. Zo worden bij Ewijcksluis en Westgraftdijk tunnels gemaakt voor kleine zoogdieren, terwijl bij Bergen een tunnel wordt aangelegd voor padden. Bussum krijgt een ondergrondse oversteekplaats voor dassen.

Andere maatregelen die in de nota worden aangekondigd zijn het tegen gaan van de versnippering van natuurgebieden doordat er kriskas wegen en kanalen doorheen lopen. “Van de kosten van ieder weg- en waterwegpo, dat de komende jaren in uitvoering wordt genomen, wordt 4 % besteed aan maatregelen gericht op de natuurlijke en landschappelijke inpassing”, aldus een toelichting van gedeputeerde staten.

Reageer op dit artikel