nieuws

Urk krijgt grootste deel uit pot stadsvernieuwing

bouwbreed

De gemeente Urk kan uit het potje stads- en dorpsvernieuwing fl. 120.000 tegemoet zien. Noordoostpolder krijgt fl. 16.656. Daarmee heeft de provincie Flevoland de totale rijksbijdrage van fl. 136.000 verdeeld. Overigens wordt de bijdrage aan Urk met fl. 80.000 verhoogd door een voorschot te nemen op de Rijksbijdrage van 1995.

De fl. 200.000 die de IJsselmeer-stad Urk in totaal tegemoet kan zien wordt gestoken in de verdere uitvoering van het ‘Actieplan Dorpsvernieuwing Oude Kom Urk’. Hierbij gaat het om een ingrijpend renovatie- en verbeterplan van het oude Urkse gedeelte. In 1991 is hiervoor de eerste aanzet gegeven. Inmiddels zijn de eerste twee fasen van het plan afgerond en is de derde fase in uitvoering.

De planvoorbereiding voor de vierde fase is momenteel in volle gang. In de loop van volgend jaar moet die vierde fase zelfs zijn opgeleverd.

Overigens is daarmee de Urkse vernieuwingsopgave nog niet beeindigd. Dan moet namelijk een begin worden gemaakt met de tweede cluster, fase vijf tot en met acht. In deze volgende vier fasen moet het resterende deel van het oude gedeelte van Urk worden aangepakt.

Dit po is door de gemeente bij de Europese Commissie voor een subsidie aangemeld. De totale kosten van deze tweede cluster bedragen fl. 8 miljoen.

Overigens was voor de uitvoering van het ‘Actieplan Dorpsvernieuwing Oude Kom Urk’ in 1991 vastgesteld dat Urk voor de eerste vier fasen, tot en met 1994, jaarlijks een bijdrage van fl. 200.000 tegemoet kon zien. Echter, in het kader van het Belstato-beleid (Beleid stadsvernieuwing in de toekomst) dat uitgaat van een afbouwende financiele rijksbemoeienis, zag Flevoland zich met een lager budget geconfronteerd. Een en ander kan toch op peil worden gehouden door een voorschot te nemen op de rijksbijdrage van 1995.

Noordoostpolder

De bijdrage van ruim fl. 16.000 voor de gemeente Noordoostpolder wordt gestopt in de vernieuwing van woningen in Emmeloord. Dit jaar is er in deze plaats een begin gemaakt met de verbetering van de woningen en woonomgeving. Hiermee is fl. 980.000 gemoeid. Daarnaast zijn twee projecten in voorbereiding waaronder een omvangrijk verbeteringsplan voor in totaal 530 woningen.

Reageer op dit artikel