nieuws

Toepassen secundaire grondstoffen kan beter

bouwbreed

In de praktijk worden nog veel primaire grondstoffen toegepast terwijl veel secundaire bouwmaterialen nuttig te gebruiken zijn. Met publikatie 85 geeft de C.R.O.W meer bekendheid aan het gebruik van secundaire bouwmaterialen in de wegenbouw.

De C.R.O.W heeft de bedoeling met de publikatie eventuele vooroordelen weg te nemen en een zo objectief mogelijk beeld te geven van de toepassingsmogelijkheden. Dit om een verantwoorde materiaalkeuze te ke maken. Het handboek zou een stimulans ke zijn voor een breder en grootschaliger toepassing van secundaire materialen. Bovendien kan een bijdrage worden geleverd aan een overheidsbeleid, gericht op hergebruik en nuttig toepassen van secundaire materialen.

In het handboek worden 22 (secundaire) materialen behandeld die geschikt zijn voor toepassing in de wegenbouw. Het gaat om zowel materialen die al een brede toepassing kennen als om veelbelovende materialen die momenteel nog volop worden beproefd. De behandelde materialen zijn onder te verdelen in asfaltprodukten, assen, bouw- en sloopafval, slakken en een categorie overige materialen.

Het boek is zo opgezet dat verschillende doelgroepen er hun voordeel mee ke doen. Voor elk materiaal is de informatie gerangschikt in delen. Een eerste deel geeft informatie voor bestuurders. Op de pagina’s van het tweede deel voor technici zaken als produktdefinitie, herkomst en constructieve en milieuhygienische aspecten opgenomen. In het laatste deel komen concrete poen en ervaringen aan bod.

Publikatie 85 ‘Zo goed als nieuw, handboek toepassingsmogelijkheden secundaire grondstoffen in de wegenbouw’ is te bestellen bij de C.R.O.W te Ede.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels