nieuws

SoZa-inspecteurs duiken riool in

bouwbreed

Inspecteurs van Sociale Zaken (de vroegere arbeidsinspectie) beginnen vrijdag 30 september met veldonderzoek in riolen. Zij gaan na of de voorschriften voor de arbeidsomstandigheden van rioolwerkers worden nageleefd.

De gevaren in een riool zijn met name verstikking, vergiftiging, brand en explosie. De afgelopen jaren zijn daardoor acht werknemers om het leven gekomen. De opdrachtgevers van werk in riolen, veelal gemeenten, zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de voorschriften.

In samenwerking met de branche-organisatie Vereniging Afvalbeheer heeft het ministerie de regels van de Arbeidsonmstandighedenwet vertaald in het veiligheidsvoorschrift ‘Veilig werken in riolen’.

De actie, die in maart 1995 moet zijn afgerond, bestaat voor een belangrijk deel uit inspecties op de werkplek maar ook bij de rioleringsbedrijven. Bij dat laatste wordt specifiek gekeken naar het beleid dat het bedrijf voert op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Bij de landelijke actie worden in totaal twintig inspecteurs ingezet. Vrijdag, 30 september, wordt het startsein voor de campagne gegeven. Dat gebeurt tijdens het NVA-Rioned symposium ‘Veiligheid en Arbo en Milieurendement in het rioolbeheer’ op de Aquatech in de RAI-Amsterdam.

Reageer op dit artikel