nieuws

RWS Zeeland gaat zeewering op hoogte brengen

bouwbreed

Rijkswaterstaat directie Zeeland zal aan het eind van dit jaar een deel van de werkzaamheden openbaar aanbesteden voor het op Deltahoogte brengen van de zeewering tussen het sluizencomplex in het Kanaal door Walcheren en rond de Vlissingse Buitenhaven. De dijk moet hiertoe zo’n 2,5 meter worden opgehoogd.

De betonnen draaideur in de huidige dijk rond de Buitenhaven zal als gevolg van de werkzaamheden moeten verdwijnen.

Het laatste onderdeel van de dijkverzwaringswerken in Zeeland houdt tevens in dat de oude aanlegplaats van de provinciale stoombootdiensten wordt gesloopt.

Die afbraak zal worden vergemakkelijkt door voor de huidige zeewering damwanden te slaan. Daardoor kan de verhoging van dit deel van de waterkering beperkt blijven tot 25 centimeter.

Reageer op dit artikel