nieuws

Russisch leger bezorgt Duitsland milieuramp

bouwbreed

Duitsland moet astronomische kosten maken om de enorme milieuvervuiling op te ruimen die het Russische leger in het oosten van het land heeft achtergelaten. Volgens eerste berekeningen van het ministerie van Milieuzaken in Bonn zal de schoonmaakoperatie zeker fl. 10 miljard kosten. Sommige experts gaan evenwel uit van een bedrag van fl. 28 miljard of meer.

In oostelijk Duitsland is een Russische strijdmacht van 390.000 man aanwezig geweest die het land grondig heeft vervuild. Bonn laat de 1135 Russische bases in de voormalige DDR onderzoeken.

De Duitse regering betaalde Moskou voor de ontruiming ervan zo’n fl. 13 miljard en nog enkele miljarden aan kredieten. De Russen laten voorlopig niet te schatten hoeveelheden motorolie, metaalafval, chemicalien en zuren, explosieven en munitie achter. Het Federale Bureau voor het Milieu bezocht eerder 925 van de plaatsen waar Russen zaten en vond daarbij 27000 vervuilde punten. Meer dan 3000 plekken waren zo verontreinigd dat er gevaar was voor mensen en de watervoorziening.

Weigeren

De vervuiling is zo zwaar dat twee van de vijf Duitse deelstaten in het oosten hebben geweigerd de Russische bezittingen over te nemen. Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern zeggen niet in het land geinteresseerd te zijn, ook al krijgen zij het voor niets. Inspecteurs hebben met kerosine en vliegtuigbrandstof vervuilde grond gevonden die zeven meter diep was begraven op een luchtmachtbasis bij Juteborg ten zuiden van Berlijn. Zij kregen achterdocht toen zij gras zagen op een plaats waar twee jaar geleden vervuiling met luchtfoto’s was vastgesteld.

Reageer op dit artikel