nieuws

Recente architectuur in Zweden verzameld

bouwbreed

In samenwerking tussen de Zweedse architectenvereniging SAR en het architectuurmuseum in Stockholm heeft de uitgeverij Arkitektur Forlag een overzicht gepubliceerd van Zweedse architectuur 1990-1990. Het boek betreft uitgevoerde gebouwen in heel het land.

Het nu verschenen boek sluit in feite exact aan bij de tamelijk grote expositie over de moderne architectuur in Zweden, dit voorjaar in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam. Het boek vormt daarbij een overzicht van globaal de laatste vijf jaar.

Zweden heeft een rijke architectuurtraditie die een eigen plaats inneemt tussen de omringende Scandinavische landen. Dat treft men ook nog in de huidige architectuurproduktie aan. Maar ook in Noord-Europa maakt de tendens van een min of meer trendy internationalisme opgang. Sinds de wereldwijde belangstelling voor het postmodernisme blikken ook in Zweden architecten achterom in de bouwkunst op het moment dat zij de toekomst vormgeven. Een van de voorbeelden daarvan is het soms in ruime mate toepassen van hout als bouwmateriaal. In Zweden worden woningen gebouwd die er bij wijze van spreken al decennia eerder gebouwd hadden ke worden. Hooguit de vakman herkent aan details de jaren tachtig en negentig.

De ook de in ons land in Grave ontwerpende Ralph Erskine ontwikkelde eigen details in hout. Zijn aan gevels opgehangen balkons, als toevoegingen aan steenachtige gevels, zijn een eigentijds voorbeeld van houtgebruik.

Erskine paste dit detail niet alleen in Zweden toe, maar ook in Engeland, Finland en wellicht binnenkort in ons land. Het is de andere vorm van internationalisering van regionale opvattingen van een architect.

Om nog even met het houtgebruik door te gaan, in enkele organische ontwerpen heeft men overwegend hout toegepast, en zo een specifieke bijdrage geleverd aan de huidige architectuur binnen deze stroming.

Opmerkelijk is dat er weinig gebouwen in deze vijf jaar tot stand kwamen, die onmiddellijk het verlangen naar een studiereis opwekken. Het boek vormt een welkome aanvulling op bestaande literatuur, om toekomstige reizen met recente voorbeelden te verrijken. Soms lijken ontwikkelingslijnen vanuit de vooroorlogse architectuur doorgetrokken, met een wat ambachtelijk materiaalgebruik. Dat is overigens ogenschijnlijk, want hetzelfde hout wordt nu langs geindustrialiseerde weg verwerkt.

Daarmee geeft dit fraai uitgegeven boek een goed inzicht in de recente architectuur van Zweden. De verschillende gebouwen zijn in een of twee bladzijden met enkele foto’s en een plattegrond of situatie en korte toelichting opgenomen. Om de locatie voor – buitenlandse – bezoekers te vereenvoudigen zijn eenvoudige kaartjes opgenomen. De tekst is in het Zweeds en Engels opgenomen.

Olof Hultin: ‘Architecture in Sweden 1990-1990’. Uitgave: Arkitektur Forlag, Stockholm 1994. Formaat: 21 x 21 cm, 156 blz. ISBN: 91 86050 33 8.

Voorbeeld van een recente woonwijk aan de rand van Stockholm met een hernieuwde belangstelling voor een ‘bewogen’ daklandschap.

Reageer op dit artikel