nieuws

Proefschrift over IJsselmeerpolders valt in de prijzen

bouwbreed

Een proefschrift over de rol die architect C. van Eesteren vroeger heeft gespeeld in de planning, inrichting en vormgeving van de IJsselmeerpolders is bekroond met de Flevolandse H.N. ter Veenjaarprijs 1993. Auteur van de dissertatie is J. Hemel uit Amstelveen. Aanstaande vrijdag promoveert hij aan de universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift ‘Het landschap van de IJsselmeerpolders – Planning, inrichting en vormgeving’.

De jury is van mening dat de dissertatie van Hemel een dieper inzicht geeft in de ontwikkeling van het stedebouwkundige en planologische gedachtengoed in Nederland tijdens het tweede en derde kwart van deze eeuw. De betrokkenheid van Van Eesteren bij de ruimtelijke ordening van de IJsselmeerpolders begint in 1942 en eindigt op tragische wijze in 1965 met de ondergang van zijn ontwerp voor Lelystad. Centraal in het proefschrift staat de visionair die gedurende bijna een kwart eeuw op conceptioneel niveau stedebouwkundige inspiratie trachtte over te dragen.

De Jaarprijs voor Flevoland is twee jaar geleden ingesteld door het Sociaal-Historisch Centrum voor Flevoland en geadopteerd door de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder en Zeewolde. Mensen die zich wijden aan een stuk geschiedschrijving over Flevoland komen in aanmerking voor de prijs. De winnaar krijgt een geldbedrag van vierduizend gulden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels