nieuws

Oud-minister laakt bezuiniging op energiesubsidies

bouwbreed

Door een besparing op de energiesubsidies aan het bedrijfsleven haalt de overheid haar doelstelling energie te besparen niet. Dat zegt oud-minister K. Andriessen van Economische Zaken in FNV Magazine. De nationale milieunota’s ke volgens hem wel naar het oud papier.

Volgens Andriessen was zijn oude budget voor energiesubsidies ( fl. 413 miljoen in ’98) al krap. Zijn opvolger moet fl. 300 miljoen besparen op energie- en technologiesubsidies. De energieheffing die voor de subsidies in de plaats komt, is volgens Andriessen absoluut onvoldoende. Dat is niet meer dan een symbool. Hij verwacht daarvan een kleine energiebesparing van ongeveer een procent.

De nu belemmerde zaken zouden volgens hem veel meer hebben opgebracht. Het streven van de overheid is erop gericht in het jaar 2000 tot een energiebesparing van 20 procent te komen. Met vrijwel alle sectoren binnen de industrie zijn daarover convenanten afgesloten.

Reageer op dit artikel