nieuws

Milieubelasting met Rockwool tot 20 procent te reduceren

bouwbreed

De milieubelasting is door toepassing van Rockwool spouwplaat 433 terug te brengen tot 20 %. Dat staat in de samenvatting van de Milieugerichte levenscyclusanalyse (LCA) van steenwol als isolatiemateriaal, opgesteld door het Centrum voor Milieukunde Leiden (CML) te Leiden.

Het rapport werd uitgereikt door prof. dr. H.A. Udo de Haes, wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Milieukunde, aan drs. R.C.M.F. van de Wijngaert, directeur van de verkoopdivisie Bouw van Rockwool Lapinus BV te Roermond. Bij de overhandiging werden de resultaten van het onderzoek kort toegelicht.

“Voor isoleren geldt, dat 95 % van de milieu-effecten worden veroorzaakt door gebruik van gas voor verwarming. De overige 5 % worden veroorzaakt door produktie, transport en grondstofwinning”, staat in het rapport. Er is een vergelijking gemaakt voor het verwarmen van een ruimte, gelegen aan 100 m2 spouwmuur, tussen het wel of niet isoleren, voor een levensduur van 25 jaar. Er is rekening gehouden met de winning van grondstoffen, transport, produktie en gasgebruik. Voor wat betreft een drietal milieu-effecten is er geen verbetering. Dat zijn geur, klein chemisch afval en drinkwaterverbruik.

Volgens het rapport resulteert het gebruiken van isolatiemateriaal niet alleen in een milieubesparing, maar ook in een financiele besparing. Het gevolg daarvan is een verlaging van de hoeveelheid aangetast milieu per bruto opbrengst.

Van de wieg tot het graf

De levenscyclusanalyse behelst een ‘van de wieg tot het graf’-benadering. De gegevens zijn deels verstrekt door Rockwool zelf, deels afkomstig uit vorige studies van het CML en uit de literatuur over het onderwerp. De belangrijkste processen tijdens de levenscyclus zijn onderscheiden en verdeeld in hoofd- en nevenprocessen. Daarbij zijn het produceren van kapitaalgoederen, zoals gebouwen, vrachtwagens en installaties voor de produktie niet meegenomen.

In het rapport wordt benadrukt dat het gaat om het op temperatuur houden van een ruimte met een spouwmuur van 100 m2. Dat is niet hetzelfde als het verwarmen van een woning. Het onderzoek betreft de vermindering van warmteverlies door een spouwmuur, niet het verbeteren van de isolatie van een complete woning. Het gasverbruik blijkt bepalend te zijn voor de verbetering. Produktie, transport en verwerking zijn nauwelijks van invloed. Aan de milieubelasting door geurvorming, klein chemisch afval en drinkwaterverbruik draagt de produktie echter wel sterk bij (respectievelijk 99,6 %, 100 % en 100 %).

Rockwool Lapinus heeft een aanvraag gedaan om toegelaten te worden tot de expositie in het centrum van de Vereniging Integrale Bio-ecologische Architectuur (VIBA) te ‘s-Hertogenbosch. Die aanvraag is in behandeling.

Geen relatie

Ir. C.P.H. Wijshoff van Rockwool verklaarde desgevraagd, dat er geen directe relatie bestaat tussen de aanvraag en het onderzoek door het CML. “VIBA heeft een meer emotioneel-kwalitatieve benadering”, aldus zijn toelichting. “Het Leidse onderzoek is meer rationeel-kwantitatief. Er wordt in Europees verband gewerkt aan een uniforme systematiek voor het verrichten van levenscyclusanalyses. Het Centrum voor Milieukunde Leiden heeft een behoorlijke erkenning in Europees verband. De Europese systematiek lijkt overwegend op die van het CML. Daarom hebben wij het onderzoek daar laten doen.” Wijshoff benadrukt dat Rockwool met opzet geen vergelijking heeft gemaakt met concurrerende materialen, maar wel heeft gekozen voor een zo veel mogelijk genormaliseerde methode.

Reageer op dit artikel