nieuws

Luchtvaart betaalt geluidwerende voorzieningen aan woningen

bouwbreed Premium

De luchtvaart zal de rekening gepresenteerd krijgen van de milieumaatregelen, en dan met name de geluidwerende voorzieningen, die moeten worden getroffen om de overlast na uitbreiding van luchthaven Schiphol met een vijfde baan te beperken.

Dat blijkt uit de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1995. In de komende jaren zullen de geluidscontouren van de luchthavens in Nederland, dus ook van Schiphol, worden vastgesteld. Als dat is gebeurd, ontstaat zekerheid over de maximaal toegestane geluidsbelasting en de te treffen maatregelen. Hierbij hanteert het kabinet het principe dat de kosten van de maatregelen worden doorberekend aan de veroorzaker.

Op dit moment wordt de eerste fase van het isolatiepo rond Schiphol uitgevoerd. V en W verwacht dat deze in het eerste kwartaal van 1995 zal ke worden afgerond. Dan zullen ongeveer 3750 woningen zijn aangepast aan de isolatienormen van de regeling geluidwerende voorzieningen.

De voorbereidingen voor de tweede fase zijn reeds begonnen. De uitvoering ervan begint in 1996 en zal in 2003 worden afgerond. In totaal zullen 20.000 woningen in meer of mindere mate worden geisoleerd. De kosten van deze tweede fase worden geraamd op – 450 miljoen.

Mainports

Schiphol vormt samen met de Rotterdamse haven de mainports, die dit kabinet tot volle ontplooiing wil brengen. Dat betekent voor de Amsterdamse luchthaven de aanleg van een vijfde baan, extra pieren en terminals, verbetering van de bereikbaarheid, en het aanleggen van voldoende in de buurt gelegen bedrijventerreinen.

Voor de vijfde baan al is een Planologische Kernbeslissing in voorbereiding, die op dit moment de inspraakprocedures doorloopt. Het kabinet hoopt eind 1994 een definitief standpunt in te nemen, om in 1995 al parlementaire behandeling mogelijk te maken. Andere plannen worden bekend gemaakt in het Masterplan 2003-2015, dat de NV Luchthaven Schiphol in 1995 zal presenteren.

Ook voor de Rotterdamse haven bestaan grote plannen, zoals blijkt uit het Plan van Aanpak Rijnmond. In de begroting meldt Verkeer en Waterstaat dat men van plan is een bijdrage te leveren aan onder meer een tweede Maasvlakte, verbetering van het goederenvervoer tussen Rotterdam en het zuiden, de corridor Maasvlakte-Ridderkerk, het bevorderen van buisleidingvervoer, en de verbetering van collectief vervoer. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de achterland- en transeuropese verbindingen.

Reageer op dit artikel